Sklepi Občinskega sveta Občine Domžale glede lastniških sprememb v Skupini Helios

0
3522
Vir: Občina Domžale; 28.marec 2013

Občinski svet Občine Domžale je na svoji 20. seji, dne 21. marca 2013, obravnaval informacijo o večjih lastniških spremembah v Skupini Helios.

Ker je ohranitev podjetja, kot ga poznamo danes, bistvenega pomena tako za lokalno skupnost kot državo, so svetnice in svetniki soglasno sprejeli naslednje sklepe:

Občinski svet Občine Domžale poziva prodajalce podjetja Helios d.d., da se v kupoprodajno pogodbo med prodajalci podjetja Helios d.d. in bodočim kupcem vnesejo zavezujoče zahteve, da:
– se ohrani sedež podjetja v občini Domžale,
– slovenščina ostane temeljni jezik sporazumevanja (kot eden izmed uradnih jezikov EU),
– se v podjetju ohrani število zaposlenih,
– se ohrani enaka masa sredstev za plače zaposlenih,
– se ohrani blagovna znamka Helios,
– da se razvojni center podjetja ohrani na sedanji lokaciji,
– poklicni center požarne varnosti ter njegova vloga ostaja nespremenjena.

Občinski svet Občine Domžale poziva vse deležnike, ki sodelujejo pri prodaji podjetja Helios d.d., da upoštevajo nacionalni interes omenjenega podjetja, mnenje ter zahteve lokalne skupnosti v izogib negativnim posledicam pri prodaji omenjenega podjetja.

Občinski svet zadolžuje župana, da s sprejetimi sklepi seznani:
– Vlado Republike Slovenije,
– lastnike – prodajalce podjetja Helios d.d.,
– javnost,
– Helios d.d.

Upamo, da se nam bo država pridružila v prizadevanjih, da se v postopek prodaje vključi varovalke, s katerimi bomo zaščitili interese zaposlenih ter zagotovili ohranitev sedeža podjetja, proizvodnih lokacij, razvojnih aktivnosti, blagovnih znamk, obsega trgov in finančne trdnosti podjetja.
Toni DRAGAR
župan

Oglasno sporočilo