Slovesno odprtje prizidka k Osnovni šoli Rodica

0
3750
Vir: Občina Domžale; 11.april 2013

Občina Domžale je po komaj mesecu dni, ko je odprla razširjeni vrtec Krtek v Ihanu, v sredo, 10. aprila 2013, še uradno odprla prizidek k Osnovni šoli Rodica.

Zmogljivost šole na Rodici je postajala premajhna po konstantnem naraščanju števila učencev zaradi priseljevanja in tudi visokega naravnega prirasta, ki v zadnjih letih v poprečju presega 5% letno. Pomanjkanje primernih prostorov je bilo najbolj izrazito za potrebe 1. triletja, saj obstoječe učilnice niso zadoščale potrebam glede na število otrok. Z novim prizidkom se je tako rešila potreba po prostorih za učilnice 1. triletja, za učilnice za predmetni pouk in za kabinete za dodatno delo z učenci ter potreba po dodatnih športnih površinah.

Župan Občine Domžale, Toni Dragar je ob otvoritvi dejal: »Občina Domžale je takoj pristopila k vsem postopkom, da bi se gradnja lahko čim prej začela, saj se zavedamo, da prostorska stiska ovira pedagoški proces. Reševanje prostorskih stisk tako v vrtcih kot v šolah so naše prioritetne naloge in tako bo tudi v prihodnje«. Zahvalil se je občinskim svetnikom, ki so projekt podprli, svojim sodelavcem, projektantki, izvajalcu, nadzoru, vodstvu šole, učiteljem, kot tudi učencem in njihovim staršem za razumevanje in upoštevanje navodil v času gradnje. »Želim vam, dragi učenci in učitelji, da se v novih prostorih dobro počutite in da s svojim znanjem, spretnostmi, dosežki, kot tudi prijateljstvom in pomočjo drug drugemu nadaljujete svojo šolsko pot« je še dodal župan.

Ravnateljica Osnovne šole Rodica, Milena Vidovič se je v imenu šole, učencev in njihovih staršev zahvalila Občini Domžale za skrb in posluh pri reševanju prostorske stiske. »Prostorska stiska je močno ovirala načrtovanje in optimalno izvajanje pouka. Novi prostori so pomembna pridobitev za šolo, saj bomo lahko nadaljevali s kvalitetnim delom in poskrbeli za prijetno bivanje otrok v šoli«.

Za pester kulturni program so poskrbeli učenci iz Osnovne šole Rodica ter Godba Domžale.

S simboličnim prerezom traku sta župan in ravnateljica tudi uradno odprla prizidek k šoli.

V novem prizidku so v kleti večnamenski prostor, garderobe, sanitarije in tehnični prostor; v prvem nadstropju sta 2 učilnici za prvo triado, vsaka s svojim kabinetom, garderoba in sanitarije; v drugem nadstropju pa 2 učilnici za glasbo in tuji jezik ter šest kabinetov.

Vrednost del je znašala 1 mio EUR. Urejena je tudi okolica šole in javna razsvetljava.

Oglasno sporočilo