O aktualnih investicijah v občini Domžale 2013

0
4232
Vir: Občina Domžale; 17.april 2013

Posledice obilnih padavin in soljenja cest v zimskem času za seboj pustijo kar nekaj sledi. Na Občini Domžale se zavedamo, da je potrebno sanirati nastalo škodo, zato je občina v pomladnih mesecih začela z obnovami številnih cest v občini. S tem bomo pripomogli k večji prometni varnosti, z rekonstrukcijo cest pa bo povečana kakovost prometnih povezav.

V začetku marca 2013 smo pričeli z 2. etapo rekonstrukcije Pelechove ceste, obstoječega južnega pločnika in novo gradnjo severnega pločnika v Preserjah pri Radomljah. Dela se izvajajo od mostu pri Lipu Radomlje do Gajeve ulice. Izvajalec, Lavaco d.o.o., bo zaključil z deli predvidoma do konca maja 2013. V času gradnje je cesta popolnoma zaprta za ves promet, obvozi pa so urejeni in označeni z ustrezno prometno signalizacijo. Seznanjamo vas tudi, da se je v tem času prestavila avtobusna postaja Radomlje – Jarše – Domžale na drugo lokacijo.

Dela potekajo tudi v Ihanu, kjer podjetje Prenova Gradbenik d.o.o., končuje z asfaltiranjem ceste in pločnika pri vrtcu Krtek in podružnični osnovni šoli Ihan. Dela bodo zaključena predvidoma do konca aprila 2013 in obsegajo novo dvopasovno cesto z enostranskim pločnikom in javno razsvetljavo. V sklopu nove ceste se bo obnovila tudi obstoječa plast vozišča na Šolski ulici.

Obnavljamo tudi cesto Turnše-Dob. Dela so se zaradi dolgotrajne zime pričela v sredini aprila 2013, predviden konec del je 30. maja 2013. Dela izvaja podjetje CPK d.d. in obsegajo asfaltiranje obstoječe makadamske ceste. Vozišče bo asfaltirano v skupni širini 5,00 m, pred naseljem Dob pa bo za potrebe umiritve prometa postavljena tudi talna hitrostna ovira z ustrezno osvetlitvijo.

V mesecu marcu 2013 se je začela prenova dela ceste in gradnja zahodnega pločnika v južnem delu naselja Študa.

Zaradi zniževanja stroškov vzdrževanja makadamskih cest se je občina odločila za asfaltiranje ceste Pšata – Beričevo. Izvajalec del Grasto, d.o.o. je z deli že zaključil. Dela so vključevala asfaltno prevleko in odvodnjavanje.

V poletnih mesecih je predvidena tudi rekonstrukcija Kolodvorske ulice v Domžalah. Dela bodo obsegala komunalno ureditev, javno razsvetljavo, sanacijo kanalizacije, uredili se bodo pločniki in kolesarska steza.

V vrtcu Palček na Viru potekajo gradbena dela, ki obsegajo ureditev nove kuhinje, večnamenski prostor, ki bo v pritličju povezoval novi in stari vrtec, v nadstropju pa bodo urejeni upravni prostori. Vhodi v obstoječi vrtec bodo ostali, z izjemo gospodarskega vhoda, ki se malenkost prestavi. Celotni kompleks vrtca bo po rekonstrukciji predstavljal skupaj 10 oddelčni vrtec s sodobno kuhinjo in zadostnimi zunanjimi površinami ter zadostnim številom parkirišč. Občina pričakuje, da bo uporabno dovoljenje za objekt pridobila v mesecu juliju 2013.

Nadaljujejo se dela v Češminovem parku, kjer novo obliko dobiva paviljon. V notranjosti paviljona bo kletni prostor, skladiščni prostor in urejeno javno stranišče.

V teku je gradnja mrliške vežice Dragomelj – Pšata. Mrliška vežica je locirana ob severnem dostopu do vasi Pšata, na namensko opredeljenem območju. Vežica je zasnovana kot kompleks zunanje poslovilne ploščadi, nadstrešne ploščadi, notranje poslovilne dvorane, kjer se opravi pietetni obred ter spremljajočih pomožnih in servisnih prostorov, ki omogočajo celovit pogrebni obred in spremljajoče dejavnosti. Poleg objekta bo urejeno tudi parkirišče. Z gradnjo smo pričeli v januarju 2013, z deli pa bomo končali do meseca junija. Dela izvaja gradbeno podjetje NGD d.o.o.

Vir: Občina Domžale

Oglasno sporočilo