Uvodnik NOV!CE 6/2013: Kulturna medalja ima več plati

0
4324
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 26.april 2013

Odgovori občinskih svetnikov in predstavnice občine na naše precej nedolžno vprašanje o članarini v knjižnici so bili vzrok, da smo nekoliko globlje pobrskali in ugotovili, da je stvar dejansko večplastna in večpomenska. Če ostanemo pri knjižnici: res je, da je Svet zavoda sprejel sklep o uvedbi članarine, ampak (vedno je nekakšen ampak, kajne?) je obenem predlagal, da bi se sredstva namenila za nakup knjig, digitalizacijo domoznanske zbirke in promocijo branja.

Žal pa je občina kot ustanoviteljica imela drugačne načrte, pravzaprav ji je ta sklep prišel zelo prav. Na občini so namreč sklenili, da se bo zbrana članarina uporabila za zmanjšanje javnih sredstev, torej po domače rečeno, bo zato knjižnica dobila toliko manj iz proračuna. Tako so bralci prispevali v občinski proračun in ne za večji knjižni fond, posodabljanje knjižnice in promocijo bralne kulture. Zaradi že tako in tako zmanjšanega deleža iz proračuna je knjižnica v preteklem letu kupila skoraj tretjino knjig manj, kot leto poprej. Letos se bo ta trend le še nadaljeval, ob tem pa se povečuje obisk, kar je pravilno zaznala v svojem odgovoru gospa, ki je zadolžena za Službo za stike z javnostmi. Ampak (spet ta ampak) za povečan obisk je »krivo« preveč prijazno osebje in lepa lokacija knjižnice, ki kar vabi nebodigatreba nove člane iz »tujih občin«. Res ne gre, da bi mi v Domžalah podpirali »tujerodne« osebke in s tem bremenili našo občino.

To isto logiko zasleduje občina pri hudo zapoznelih razpisih za kulturna dogajanja. Društva, zavodi in posamezniki, ki konkurirajo na razpisih, morajo oceniti, koliko obiskovalcev bodočih prireditev bo iz občine Domžale, koliko pa bo tujih, oziroma tistih iz drugih občin.
Res težko delo na primer za Poletno gledališče Studenec, pa za Etno rock festival in druge množične kulturne dogodke. Pravzaprav bi bilo najbolj enostavno, da bi med občinami postavili ograjice, lahko tudi plotove ali pa kar rampo in bi vsak, ki bi želel koristiti kulturne usluge ali gledati naravne lepote naše občine, vplačal »občnino« ( bi že našli kakšen boljši izraz ).
Ali bo občina tako »postavljala plotove« tudi pri raznih »pobratenjih« iz drugih držav, pri športnih izmenjavah in pri velikih prireditvah zabavnega značaja, bomo videli v prihodnje.
Vsi lahko samo upamo, da bo, kot pravi Rok Ravnikar v svojem odgovoru, občina teh 32 tisočakov pametno uporabila na kakšnem drugem področju. Gotovo ni imel v mislih kulture.
Danica Šraj

Oglasno sporočilo