Razpis za prosto delovno mesto: ZTŠ Kamnik išče novega direktorja

0
4592
Vir: Kamničan.si; 29.april 2013

Svet Javnega zavoda za turizem in šport v občini Kamnik je pred dnevi objavil razpis za prosto delovno mesto direktorja tega zavoda. Kandidati in kandidatke se lahko prijavijo do srede, 15. maja 2013.

Prostori TIC Kamnik, kjer ima sedež Zavod za turizem in šport.

Naj spomnimo: delo direktorice zavoda po »odstopu« nekdanje direktorice zavoda dr. Andreje Eržen kot v. d. direktorica trenutno (še) opravlja Urška Kolar. Ta sicer pri županu Marjanu Šarcu uživa veliko zaupanje, vendar bi v primeru ponovne prijave na to mesto in morebitnega izbora za direktorico s strani Sveta zavoda nato v občinskem svetu spričo nezadovoljstva z njenim delom pri večjem delu opozicije (ki ima trenutno večino v občinskem svetu), le težko dobila potrebno večinsko podporo za dokončno potrditev na to funkcijo.

Zato bo končni rezultat izbora za to mesto res prava »loterija«, kar pomeni, da imajo možnost za uspeh zlasti kandidati brez “političnih preferenc”, ki bi ne samo svet zavoda, ampak tudi občinske svetnike prepričali v svojo vizijo na osnovi resnično uspešnih rezultatov minulega strokovnega dela. Glavna slabost vseh dosedanjih direktorjev zavoda, s katerimi do sedaj v Kamniku res nismo imeli srečne roke pri izbiri, je bila namreč prevelika odvisnost od politike oz. vsakokratnega aktualnega župana, zato ni čudno, da imajo nekateri ta zavod zgolj za nekak podaljšek “županovega protokola”.

Predsednik Sveta ZTŠ Jože Korošec in v. d. direktorica ZTŠ Urška Kolar.

Nekaj poudarkov iz razpisa

V razpisu je navedeno, da mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje oz. imeti:

– univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem / drugo bolonjsko stopnjo–naslednjih smeri: turistične, ekonomske, pravne ali humanistične,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnem položaju,

– aktivno znanje slovenskega jezika

– znanje angleškega in vsaj še enega tujega jezika (stopnja B2 – C1)

 

Kaj se pričakuje od kandidata?

– da ima organizacijske, komunikacijske idr. sposobnosti za uspešno vodenje javnega zavoda in da dobro pozna področja dela, za katerega kandidira,

– da ima osnovno znanje za uporabo računalniških programov (Word, Excel, PowerPoint, e-poštni sistemi),

– da ima veljavni vozniški izpit B – kategorije

Kandidat mora predložiti vizijo razvoja

Kandidat mora ob prijavi na razpisano delovno mesto predložiti naslednje obvezne sestavine:

– kratek življenjepis s podrobno navedbo dosedanjih delovnih izkušenj – predvsem na vodilnem položaju, iz katerih mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja glede dolžine zahtevanih delovnih izkušenj (navesti trajanje zaposlitev ter delo, ki ga je opravljal pri posameznih delodajalcih)

– dokazilo o doseženi strokovni izobrazbi (kopijo diplome),

– izjavo, da ima kandidat aktivno znanje slovenskega jezika,

– izjavo oz. dokazilo, da obvlada angleški jezik (stopnja C1) in še vsaj en tuj jezik (stopnja B2),

– izjavo o pridobljenih osnovnih znanjih za delo z računalnikom,

– izjavo o veljavnem vozniškem dovoljenju za upravljanje osebnega vozila,

– izjavo o morebitnih drugih pridobljenih znanjih in veščinah s konkretno navedbo le-teh, vključno z morebitnim že opravljenim strokovnim izpitom iz splošnega upravnega postopka (!),

– razdelani program dela za razpisano mandatno obdobje ter vizijo razvoja turizma in športa v občini Kamnik, vključno z organizacijsko-kadrovsko strukturo

Odločitev članov Sveta ZTŠ Kamnik glede novega direktorja ZTŠ ne bo dokončna, saj ima odločilno vlogo pri dokončni potrditvi občinski svet, ki trenutni v.d. direktorici ni preveč naklonjen.

Zanimiv dodatni pogoj oz. “priporočilo”: izpit iz splošnega upravnega postopka

Med vsemi postavljenimi pogoji pa preseneča dodatno priporočilo, da je “zaželen je tudi opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka”. Glede na to, da gre za javni zavod, ki ni del upravnega aparata in torej ne izdaja splošnih upravnih odločb občanom, je to dokaj nenavadna dodatna referenca, ki jo je postavil svet zavoda v razpisu. Tudi akti zavoda ta pogoj oz. priporočilo nikjer ne omenjajo:

Opis del direktorja zavoda ZTŠ Kamnik iz sistemizacije delovnih mest, ki jo je pred letom dni sprejel občinski svet.

Kandidati naj vloge z vsemi zahtevanimi sestavinami predložijo do vključno 15. maja 2013 na naslov: Zavod za turizem in šport v občini Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik, in sicer v zaprti kuverti s pripisom: »javni razpis za imenovanje direktorja javnega zavoda – NE ODPIRAJ«. Na kuverti je potrebno navesti tudi naslov pošiljatelja.

Oglasno sporočilo