Pobuda za občinski referendum v Trzinu

0
4074
Vir: Civilna iniciativa VODA JE NAŠA LAST; 9.maj 2013

Danes, 8. maja 2013, je skupina občanov Trzina na vložišču občine Trzin predala pobudo s 120 podpisi volivcev (več kot 5% volilnih upravičencev) za vložitev zahteve za razpis občinskega referenduma v zvezi z enormnimi podražitvami komunalnih storitev v občini Trzin. Pobuda je bila naslovljena na župana Toneta Peršaka in občinski svet Občine Trzin.

Občinski svet Občine Trzin je namreč na 22.redni seji 24. aprila letos na predlog župana Toneta Peršaka sprejel sklep o višjih cenah komunalnih storitev, s katerim se strošek za vodo in kanalščino za gospodinjstva v občini zvišuje za več kot 300 odstotkov (iz 0,59 evra na 1,03 evra po kubičnem metru vode in na novo uvedena omrežnina najmanj 10,68 evrov). Skupina volivcev zahteva, da občani Trzina na referendumu odločijo ali naj se omenjeni sklep z veljavnostjo 1. maja 2013 potrdi ali ne.

Župan Peršak je namreč še pred 15-dnevnim zakonskim rokom za vložitev zahteve za razpis referenduma (ki se izteče šele jutri 9. maja 2013, torej na dan zmage nad nacizmom in fašizmom) zadevni sklep konec aprila 2013 že objavil v Uradnem vestniku Trzina in s tem grobo kršil temeljne pravice občanov iz naslova soodločanja v lokalni skupnosti. S takšnim nelegitimnim in nedemokratičnim ravnanjem je župan Anton Peršak že povzročil škodo občanom Trzina, ki bodo že v mesecu maju 2013 za komunalne storitve plačevali občutno več kot do sedaj.

Tudi iz županovega zadnjega poskusa nedemokratičnega vodenja Trzina izhaja, da na “nacionalni ravni v zvezi s pojmom »soodločanja državljanov« govori eno, na lokalni ravni pa dela povsem drugo«.

za Civilno iniciativo VODA JE NAŠA LAST

Romeo Podlogar (romeo@sailor.si)
Irena Habat (irena.habat@gmail.com)
Peter Pelan (peter.pelan@gmail.com)

Barbara Sršen (barbara.sršen@gmail.com)
Frane Mazovec (frane.mazovec@lycos.com)

Oglasno sporočilo