Zaradi Drolčevih kupčij bi jim rubili poslovno cono

0
2912
Vir: dnevnik.si; 8.junij 2013

Gorenjska banka skuša občini Komenda zarubiti eno največjih poslovnih con v Sloveniji. Od nje zahteva, da spoštuje 1,5-milijonsko poroštvo, ki ga je župan podpisal za zasebnega vlagatelja v enem od projektov.

Tomaž Drolec, župan občine Komenda (Foto: Matej Povše/dokumentacija Dnevnika)

Poslovna cona (PC) Komenda, v gradnjo katere je občina Komenda vložila več kot 16 milijonov evrov in jo župan Tomaž Drolec predstavlja kot enega izmed največjih uspehov svojega županovanja, bi lahko kaj kmalu končala na dražbi.

Okrajno sodišče v Kamniku je v prejšnjem tednu ugodilo predlogu Gorenjske banke za izvršbo, v katerem od občine zahteva plačilo 1,67 milijona evrov. Hkrati je na občinskih nepremičninah in lastniških deležih v podjetjih, med drugim PC Komenda in Medgeneracijski center Komenda, dovolilo vpis zaznambe sklepa o izvršbi. Če bo sodišče zavrnilo ugovor občine Komenda, se bo njeno premoženje ocenilo, prodalo in del kupnine nakazalo na račun banke.

Dolgovi občine Komenda do Gorenjske banke izvirajo iz enega najbolj vprašljivih poslov, ki jih županu Drolcu očita tudi opozicija. Gre za poroštvo zasebnemu vlagatelju v vrednosti 1,5 milijona evrov za gradnjo Centra Komenda. Brez njega podjetje Hades Trgovina, ki je v lasti Branka Plešinca – ta je z občino sodeloval tudi pri drugih poslih – ne bi pri Gorenjski banki prišlo do posojil v višini 6,8 milijona evrov. Projekt se je zaradi neplačevanja opravljenih del izvajalcem ustavil, eno najkrajših pa bo v tej zadevi očitno potegnila tudi občina Komenda.

Ker je Hades Trgovina že dalj časa nezmožen poravnati nakopičenih dolgov, so se v Gorenjski banki z zahtevkom obrnili na občino, ki je konec junija 2010 pristopila k delu dolga. Tu pa se je zataknilo. Župan Drolec in z njim občina sta prepričana, da zahtevek temelji na napačnem pravnem stališču, ker da je šlo za zadolževanje občine, za katero je potrebno predhodno soglasje ministra za finance. Ker takšnega soglasja ni bilo, so posli zadolžitve po njihovem nični. Toda komisija za preprečevanje korupcije je avgusta lani v zvezi z gradnjo stanovanjsko-poslovnega objekta Center Komenda ugotovila koruptno ravnanje župana Drolca, saj naj bi sklenil nedovoljen pravni posel in občino izpostavil tveganju, da bo morala sama pokriti neporavnane obveznosti Plešinčevega podjetja.

Na Gorenjski banki imajo drugačno mnenje. »Vsebina pogodbe o pristopu k dolgu je jamčenje za tretjo osebo in ne prevzemanje lastnih kreditnih obveznosti,« so po naših informacijah opozorili okrajno sodišče. Zato jo je treba obravnavati enako kot poroštvo. Hkrati so mu povedali, da so bili ob podpisovanju pogodbe o pristopu k dolgu prepričani, da je občina Komenda izpolnila vse pogoje, ki ji jih nalaga zakon, kar da je ugotovil tudi prisotni notar.

Drolec včeraj ni želel komentirati zadeve, ker da z njo ni bil seznanjen. »Zaradi interesov postopkov uslužbenci občinske uprave občine Komenda nikoli ne komentiramo posameznih sodnih zadev,« nam je medtem povedala direktorica občinske uprave Majda Ravnikar. »Verjamemo v pravičnost in strokovnost slovenskih sodišč in zaupamo, da bo sodišče odločalo zakonito in pošteno. Vsakršna skrb za normalno delovanje občine in zagotavljanje interesov občanov je odveč,« je dodala Ravnikarjeva.

Iz dokumentov, ki smo jih pridobili na Dnevniku, izhaja, da je skušala Gorenjska banka zarubiti tudi nekaj manjših nepremičnin v Komendi, ki pa so jih na občini ravno pred kratkim prodali. Med kupci so tudi nekateri vidnejši posamezniki. Čeprav gre za zgolj nekaj deset kvadratnih metrov velika zemljišča, ki se dotikajo njihovih parcel, bode v oči, da so bila prepisana le nekaj dni, preden je postopek vpisa hipoteke nanje začela Gorenjska banka.

Vir / Avtor: Tomaž Modic

Oglasno sporočilo