Začetek rekonstrukcije Kolodvorske ceste v Domžalah

0
2787
SAMSUNG
Vir: Občina Domžale; 26.junij 2013

Danes dopoldne so gradbeni delavci pričeli z rekonstrukcijo Kolodvorske ceste v Domžalah. Dela, ki bodo potekala od poslovalnice BKS pa do železniške postaje, bodo trajala predvidoma do konca avgusta 2013.

V tem času bo izvedena rekonstrukcija ceste, sanacija kanalizacije in vodovoda. Izvedena pa bo ureditev pločnika in kolesarske steze. Prav tako je zasnovano tudi poševno parkiranje na vzhodni strani ceste. Predvidena je namestitev urbane komunalne opreme in zasaditev z drevesi. V času gradnje bo cesta popolnoma zaprta za ves promet, obvozi so urejeni. Dela bodo predvidoma zaključena do 31. avgusta 2013.

1996

Komunalno stanovanjsko podjetje Domžale je upravljavec vodovodnega omrežja na področju Občine Domžale.
Oskrba samega mesta Domžale se vrši iz črpališč, ki so locirani na domžalskem polju. Transport vode se vrši preko vodovodnih cevi, ki jih po namenu oskrbe delimo v primarne napajalne in sekundarne vode. Eden od takih napajalnih cevovodov poteka tudi po Kolodvorski ulici. Že nekaj let se na tem cevovodu pojavljajo napake (defekti), ki motijo oskrbo občanov z vodo, prav tako pa povzročajo škodo, neposredno ob cevovodu. Vsled tega se je Komunalno stanovanjsko podjetje Domžale in Občina Domžale odločilo, da cevovod v celoti na odseku Jarše – Domžale zamenja. Celotna dela bodo potekala v II. Fazah, prva v območju Kolodvorske ulice, se izvajajo v letošnjem letu. Obstoječe cevi bodo zamenjane s kvalitetnimi cevmi »DUCTIL«, katerih življenjska doba (po garanciji proizvajalcev) je 50 let. Istočasno bo zamenjan tudi sekundarni del. Dela bodo predvidoma končana do 20. avgusta 1996.
Občane in obiskovalce Domžal, prosimo za razumevanje.
Direktor Komunalno stanovanjskega podjetja Domžale,

Jože Duhovnik, dipl.ing.gradb.

Oglasno sporočilo