Zdravnik dr. Rifel: »Zdravniki nočemo biti »inkasanti« zdravstvene zavarovalnice«

0
4182

Vir: Kamničan.si 11.julij 2013

S 1. julijem 2013 je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) natančno opredeljuje način obračuna v dežurni službi in urgenci. Storitve opravljene v dežurni službi in nujni medicinski pomoči se ZZZS lahko obračunajo le kadar sta na obravnavi označeni vsebini obravnave 2 (nujna medicinska pomoč) ali 3 (nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve). Za vse druge vsebine obravnav (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) so pacienti za celotno vrednost storitve SAMOPLAČNIKI (tudi otroci in šolarji). O tem smo se pogovarjali s kamniškim zdravnikom asist. dr. Janezom Riflom, dr. med.spec.

1. Nam lahko na kratko razložite, kaj se pravzaprav dogaja?
Nujno medicinsko pomoč in storitve v dežurni službi za področje občin Kamnik in Komenda Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) plačuje Zdravstveni dom (ZD) Kamnik v pavšalu. To pomeni, da ZD Kamnik vsak mesec dobi za izvajanje urgence enako vsoto denarja ne glede na to koliko intervencij se dejansko zgodi v določenem mesecu. Že veliko let velja, da so v urgentni in dežurni službi nujne storitve brezplačne, vse nenujne stvari pa so samoplačniške. Do sedaj je bila praksa na kamniški urgenci (pa tudi po vseh drugih slovenskih urgencah) da smo zdravniki v veliki večini primerov označili, da so ljudje prišli na urgenco zaradi nujnih težav in le redko, ko je bilo res očitno, da gre za provokacijo ali zlorabo dežurne službe izstavili račun. Zdravnikom namreč ni bilo in tudi sedaj ni v interesu, da pobiramo denar od pacientov. ZZZS in Zdravstveni domovi pa tudi niso pritiskali, da je treba dosledno ugotavljati nujnost intervencij in zaračunavati storitve pacientom, ki so prihajali na urgenco zaradi nenujnih stvari.
S 1. 7. 2013 pa ZZZS natančno opredeljuje način obračuna v dežurni službi (SD01) in urgenci (UR01). Storitve opravljene v dežurni službi in nujni medicinski pomoči se ZZZS lahko obračunajo le kadar sta na obravnavi označeni vsebini obravnave 2 (nujna medicinska pomoč) ali 3 (nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve). Za vse druge vsebine obravnav (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) so pacienti za celotno vrednost storitve SAMOPLAČNIKI (tudi otroci in šolarji).

2. Ali doplačilo velja tudi za nujna – življenjsko ogrožajoča – zdravstvena stanja?
Ne. Nujna medicinska pomoč pomeni pomoč pri življenjsko ogrožajočih stanjih, kjer bi brez pomoči pacient umrl ali imel hude zdravstvene posledice.
Nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve vključujejo:
– takojšnje zdravljenje po nudenju nujne medicinske pomoči, v kolikor je to potrebno,
– oskrbo ran, preprečitev nenadnih in usodnih poslabšanj kroničnih bolezni oziroma zdravstvenega stanja, ki bi lahko povzročilo trajne okvare posameznih organov ali njihovih funkcij,
– zdravljenje zvinov in zlomov ter poškodb, ki zahtevajo specialistično obravnavo,
– zdravljenje zastrupitev,
– storitve za preprečevanje širjenja infekcij, ki bi pri zavarovani osebi utegnile povzročiti septično stanje,
– zdravljenje bolezni, za katere je z zakonom predpisano obvezno zdravljenje ali storitve, ki so z zakonom opredeljene kot obvezne in za katere ni plačnik država, delodajalec ali zavarovana oseba sama,
– zdravila, predpisana na recept s pozitivne liste, potrebna za zdravljenje stanj iz predhodnih alinej,
– medicinske pripomočke, potrebne za obravnavo stanj iz predhodnih alinej in sicer v obsegu, standardih in normativih, kot jih določajo pravila.

3. Ali morda poznate razloge, zakaj se je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije odločil za tako potezo?
ZZZS se je pravzaprav le odločil, da pritisne, da se izvajajo predpisi, ki že dolgo veljajo. Velika ironija je v tem, da se je v preteklosti pogosto dogajalo, da je pacient dobil na urgenci račun za nudenje zdravstvenih storitev za katere je zdravnik ocenil, da niso nujne. Pacient je šel na izpostavo ZZZS, kjer je uradnica, ki nima medicinske izobrazbe, odločila, da pacientu ni treba plačati računa. To je zelo pripomoglo k temu, da zdravniki nismo več izdajali računov, ker itak ni bilo haska. Izgleda, da se bo zaradi ekonomsko-finančne krize to spremenilo.

4. Kako kot specialist družinske medicine – zdravnik – občutite ta ukrep? Kakšne so dobre in slabe strani tega ukrepa?
Dobra stran tega ukrepa je, da bodo pacienti dvakrat premislili, ali so njihove težave res morebiti življenjsko nevarne in ali ne bi raje počakali in šli na pregled raje k osebnemu zdravniku, ki jih bolje pozna in jim lahko bolje pomaga. Namen urgentne službe je res nuditi pomoč poškodovancem, pacientom z možgansko kapjo, srčnimi infarkti, zastrupitvami, hudimi okužbami, ne pa pregledovati ljudi z bolečinami v kolenu, ki trajajo že en mesec.
Slabih strani je več. Predvsem je problematična radikalnost tega ukrepa. V zadnjih desetletjih so bili pacienti navajeni, da storitve na urgenci ni bilo treba plačati. Sedaj bodo zaradi strahu pred plačilom ljudje, ki imajo resne zdravstvene težave, raje ostali doma in si s tem naredili škodo. Pregled na urgenci stane vsega skupaj dobrih 14 evrov. Za zdravstveni sistem je to drobiž, marsikateri pacient pa si težko privošči takšen znesek. Gotovo se še spomnite makedonskega delavca z bolečinami v prsnem košu, ki se je zaradi možnosti plačila pregleda pred urgentno ambulanto v Ljubljani obrnil in se vrnil domov, kjer je potem ponoči zaradi srčnega infarkta umrl. Slabo je ker se mora sedaj sestra oziroma medicinski tehnik več časa ukvarjati s tiskanjem računov, rokovanju z gotovino, iskanja drobiža ter seveda prerekanja s pacienti. Kaj storiti če pacient noče plačati računa? Nisem policaj, da bi pritiskal na neplačnike. Z izterjavo neplačanih računov je veliko dela in malo učinka. V preteklosti se je že zgodilo, da je morala medicinska sestra iz svojega žepa plačati račun, ki ga ni hotel plačati pacient, ZD pa ga ni mogel izterjati.

5. Kako obveznost zaračunavanja doplačila vpliva na vaš odnos s pacienti?
Izstavljanje računov in prerekanje glede denarja porazno vpliva na odnos zdravnik-pacient. Največja težava je v tem, da se stopnja nujnosti med zdravnikom in pacientom pogosto ne sklada. Za starše tri letnega otroka, ki je pred dvema urama dobil vročino 39°C in ga močno boli levo uho je situacija zelo resna in izredno nujna. Po pregledu se v večini primerov izkaže, da gre za virusno vnetje, potrebna so zdravila za zniževanje vročine in proti bolečinam. Ne gre za nujno stanje, zato je treba izstaviti račun. Pacienti sicer različno reagirajo na zahtevo po plačilu storitve, redki plačajo z veseljem, da smo jih pomirili, da ni nič nujnega, nekateri plačajo brez besed, vendar se iz govorice telesa vidi, da v njih vre od jeze, veliko pacientov pa na glas izrazi svoje ogorčenje in nestrinjanje z računom. Prva reakcija večine pacientov je naslednja: kako je zdravnik grd in zloben; če bi odkljukal, da je pregled nujen, mi ne bi bilo treba plačati, ker pa je zanalašč in iz zlobe odkljukal, da pregled ni nujen moram plačati. Poleg tega mi očitajo visoko zdravniško plačo, sedaj pa še kasiram preglede. Dejstvo, da gre denar v blagajno Zdravstvenega doma jih ne pomiri.

6. Moti vas, da ste kot zdravnik proti svoji volji primorani biti še inkasant za potrebe ZZZS. Kje zdravniki in ostalo zdravstveno osebje vidite rešitev tega problema?
Tukaj gre za mešanje dveh odnosov in sicer odnos pacient-zdravnik in pacient-zavarovalnica. Jaz kot zdravnik sem odgovoren za strokovno, pravočasno in pravilno pomoč ljudem, ki poiščejo pomoč v dežurni ali urgentni ambulanti. Meni je popolnoma vseeno kako se zagotovijo sredstva za gladek potek tega procesa. Odločno protestiram, da nas ZZZS tlači še v odnos pacient-zavarovalnica. ZZZS nas zdravnike sili, da vedno bolj postajamo zavarovalniški agentje, ki razlagamo ljudem njihove pravice (ki se krčijo), da ugotavljamo »škodne dogodke« in da kasiramo denar, ki ga primanjkuje v zdravstvu. Pravilna pot bi bila, da bi ZZZS vsakemu izmed svojih zavarovancev temeljito razložila, kakšne so njihove pravice, kaj je na urgenci zastonj in kaj je treba plačati. Na koncu meseca bi ZZZS poslala zavarovancem dopis na primer: v mesecu juniju 2013 ste bili dvakrat na urgenci, enkrat je bil obisk nuje, enkrat pa ne in prilagamo vam položnico za nenujen obisk, ki jo plačajte v dveh tednih.
Problematičen je tudi nenaden prehod na nov način izdajanja računov. Vsaka nenadna, radikalna sprememba izzove močne reakcije med ljudmi. Smiselno bi bilo imeti prehodno obdobje. Na primer vsak odrasel bi enkrat, vsak otrok pa dvakrat na leto lahko prišel brezplačno na urgenco. Otroci in odrasli s kroničnimi boleznimi, ki večkrat na leto prihajajo na urgenco, bi lahko osebni zdravnik odredil več brezplačnih obiskov na urgenci na leto. Šele naslednje preglede bi bilo treba plačati. V večini primerov bi tako lahko pacienti brez skrbi glede plačila prihajali na urgenco.

7. Izvedeli smo, da med ljudmi zaradi doplačil vre. Kaj jim svetujete glede te zadeve?
Najbolje je, da ljudje še vedno tako kot sedaj pokličejo po telefonu ali pridejo osebno na urgenco. Vsak zdravnik lahko na podlagi nekajminutnega pogovora oceni ali gre za nujno ali nenujno situacijo. Potem zdravnik predlaga, da pacient počaka do naslednjega dne in gre na pregled k svojemu zdravniku ali pa se naredi celoten pregled, ki pa ga je treba plačati. Od 1.7. se mi je že zgodilo, da je pacient z veseljem plačal 14 evrov, da smo ga takoj oskrbeli v dežurni ambulanti in da mu ni bilo treba kasneje čakati 3 ure v čakalnici pri svoji zdravnici.

8. Ali ima sindikat PRAKTIK.UM o tej problematiki že izdelano stališče?
Sindikat družinskih zdravnikov PRAKTIK.UM je mnenja, da ZZZS prelaga zavarovalniško delo, ki bi ga morali sami opraviti, na ramena družinskih zdravnikov.
Nenujne obiske v dežurni službi bi lahko dežurni zdravnik po končanem pregledu bolnika ob vpisu storitve v on-line sistem posebej označil. Ob obračunu ZZZS pošlje položnico bolniku, ki ima nato možnost pritožbe na ZZZS. ZZZS nato na podlagi izvidov odloči o možnosti oprostitve plačila. Zdravnik zaradi svoje odločitve seveda ne sme biti kaznovan. ZZZS naj prek centra za socialno delo določi kriterije za oprostitev plačila socialno ogroženih bolnikov.

Intervju opravil: Primož Zupan.

Oglasno sporočilo