Odprtje dela javne poti Tunjice – Srednji vrh

0
3017
Vir: Občina Kamnik; 23.avgust 2013

Popoldan sta župan Marjan Šarec in predsednik Krajevne skupnosti Tunjice Anton Šuštar skupaj s podžupanjo mag. Julijano Bizjak Mlakar in občinsko svetnico mag. Suzano Šimenc uradno odprla del javne poti Tunjice – Srednji vrh.

V soboto, 27. julija 2013, so se zaključila gradbena dela »Ureditev JP Tunjice«. Dela v dolžini 622 m so obsegala zamenjavo ustroja v debelini 50 cm, ureditev odvodnjavanja, asfaltiranje v debelini 7 cm ter urejanje bankin in brežin. Vrednost investicije je znašala 53.439,47 evrov. Dela so se zaključila skladno z razpisno dokumentacijo in skladno s pogodbenimi določili. V času del je bila vzpostavljena občasno popolna in delna zapora ceste.

622 metrov javne poti sta uradno odprla župan Marjan Šarec in predsednik Krajevne skupnosti Tunjice Anton Šuštar skupaj s podžupanjo mag. Julijano Bizjak Mlakar in občinsko svetnico mag. Suzano Šimenc

Zbrane je najprej pozdravil predsednik Krajevne skupnosti Tunjice Anton Šuštar in se zahvalil vsem krajanom za potrpežljivost v času del ter Občini Kamnik in podjetju Calcit d.o.o. za ureditev javne poti. »Danes smo priča tem 622 metrov, ki jih z veseljem odpiramo. Bili smo zadovoljni, da so bila dela zaključena pravočasno. Zahvala vsem, ki ste omogočili ureditev te poti, podjetju Calcit, izvajalcem, krajanom, svetnicam in svetnikom. Ob tej pridobitvi vam iskreno čestitam in si želim, da bi jih bilo v prihodnosti še več« pa je ob odprtju povedal župan Marjan Šarec.

Oglasno sporočilo