Položen temeljni kamen za gradnjo vrtca in širitev podružnične osnovne šole v Krtini…

0
4340
Vir: Občina Domžale; 12.september 2013

V sredo, 11. septembra 2013, so župan Občine Domžale, Toni Dragar, ravnateljica Osnovne šole Dob, Barbka Drobnič in direktor izvajalskega podjetja Razvojni zavod d.d., Janez Končan, položili temeljni kamen za gradnjo vrtca in širitev podružnične osnovne šole v Krtini s pripadajočo zunanjo ureditvijo.

Pred tem pomembnim dogodkom sta župan, Toni Dragar in direktor izvajalskega podjetja, Janez Končan na Občini Domžale najprej slavnostno podpisala gradbeno pogodbo za navedena dela.

Gradbena dela, v skupni vrednosti 2.793.761,30 EUR, so se že začela, končana pa bodo predvidoma v juniju 2014, nato sledi montaža opreme in pridobitev uporabnega dovoljenja v agustu 2014.

Investicija obsega gradnjo dveh objektov, ki bosta med seboj povezana s podzemnim hodnikom. Med objektoma bo asfaltirano igrišče. V prvem objektu, ki bo s hodnikom povezan z obstoječo šolo, bodo v prvem nadstropju dve učilnici, kabineta, zbornica in sanitarije, v pritličju pa razdelilna kuhinja, jedilnica in večnamenski prostor.

Drugi objekt bo namenjen predšolski vzgoji. V pritličju bodo trije oddelki, namenjeni otrokom prve starostne skupine s pripadajočimi prostori (večnamenski prostor, kabineti, sanitarije), v prvem nadstropju pa trije oddelki za kombinirano ali drugo starostno skupino s spremljevalnimi prostori.

Sledila je slovesnost v podružnični osnovni šoli v Krtini. Dogodka so se poleg župana, Tonija Dragarja, ravnateljice Osnovne šole Dob, Barbke Drobnič in direktorja podjetja Razvojni zavod d.d., Janeza Končana udeležili tudi podžupanja Občine Domžale, Andreja Pogačnik Jarc, podžupan Občine Domžale, mag. Lovro Lončar, predsednik krajevne skupnosti Krtina, Janez Avsec, nekateri člani Občinskega sveta, vodja podružnične osnovne šole v Krtini, Lidija Gomboc in številni krajani.

Domžalski Rogisti so otvorili prireditev z Zdravljico, sledil pa je pevski nastop učencev podružnične osnovne šole v Krtini. Ravnateljica Osnovne šole Dob, Barbka Drobnič je v svojem govoru pozdravila goste in dejala: »Danes je poseben dan; kamenčki bodo začeli počasi sestavljati novo celoto, šolo in edinstveno pridobitev v občini Domžale. Vrtec nam bo dal novo posebnost ter odgovornost in vsi skupaj bomo lahko občudovali pomembno pridobitev že v naslednjem šolskem letu. Skupaj se veselimo te nove pridobitve in hvala vam, ker se veselite z nami«.

»Danes bomo začeli s še eno večjo investicijo na področju predšolske vzgoje« je v nadaljevanju dejal župan, Toni Dragar in nadaljeval, da je Občina Domžale v zadnjih letih zgradila in razširila več vrtcev: vrtec Češmin v Domžalah, vrtec Gaj v Preserjah, vrtec Krtek v Ihanu in vrtec Palček na Viru. Sedaj pa nadaljujemo še na vzhodu občine, kjer bomo poleg vrtca razširili tudi podružnično osnovno šolo«. Župan se je zahvalili vsem, ki so pripomogli k uresničitvi tega projekta, sodelavcem v občinski upravi ter občinskim svetnicam in svetnikom, ki so projekt podprli.

»Pred leti, ko smo začeli s projektom izgradnje novih vrtcev, je bilo na čakalni listi okoli 400 otrok prve starostne skupine. Danes lahko s ponosom povemo, da bomo z izgradnjo vrtca v Krtini zadostili vsem potrebam otrok po predšolskem varstvu. Trenutno je še 34 otrok prve starostne skupine na čakalni vrsti, medtem ko so vsi otroci druge starostne skupine že vključeni v predšolsko varstvo« je zaključil župan.

Nekaj besed je spregovoril tudi direktor podjetja Razvojni zavod d.d., Janez Končan, ki je poudaril predvsem to, da si želijo investicijo zgraditi predvsem kvalitetno in v dogovorjenem roku. Obenem se je zahvalil krajanom za strpnost, saj bo z začetkom investicije v kraju tudi povečan promet. Županu in ravnateljici je za spomin podaril čeladi, ki ju bosta lahko uporabila ob ogledu gradbišča.

Oglasno sporočilo