Milijoni domžalskega premaznika nekdanjemu notranjemu ministru

0
3765
Vir: dnevnik.si; 17.september 2013

Heliosova hčerinska družba Belinka Belles je lani Agenciji za strateške študije Boruta Šukljeta odobrila za skoraj 22 milijonov evrov posojil, ki jih je nekdanji notranji minister očitno preusmeril v insolventno beograjsko nepremičninsko družbo Propria.

Vir / Avtor: Matjaž Polanič
Foto: Matej Povše

Medtem ko so se v Heliosu večji del preteklega leta ukvarjali s pripravami na začetek prodaje večinskega paketa delnic, je njihova hčerinska družba Belinka Belles več kot polovico svojega premoženja posodila Agenciji za strateške študije nekdanjega generalnega sekretarja vlade in bivšega notranjega ministra Boruta Šukljeta.

Skupno je Belinka Belles, sicer ena izmed pomembnejših hčerinskih družb Skupine Helios, Šukljetovi družbi odobrila za kar 21,85 milijona evrov posojil po 6,5-odstotni letni obrestni meri. V ta namen je porabila vse svoje depozite, dodatno pa se je morala tudi zadolžiti. Zakaj je Šuklje porabil prejeta posojila, uradno ni znano, po dostopnih podatkih pa je bila Agencija za strateške študije le prvi člen v verigi posojilnih poslov.

Celotno posojilo je namreč Agencija za strateške študije posodila naprej družbi Honesta. Slednjo prav tako vodi Šuklje, kdo je njen trenutni lastnik, pa ni mogoče izvedeti. Še v začetku letošnjega leta je bila Honesta v lasti Agencije za strateške študije, vendar se je nato preoblikovala iz družbe z omejeno odgovornostjo v delniško družbo, njene delnice pa se glasijo na prenosnika in se prenašajo z izročitvijo. Po podatkih iz srbskega sodnega registra je bil naslednji člen v verigi poslov beograjsko podjetje Propria (v lasti Honeste), ki ima že od leta 2010 več dolgov kot premoženja in ki je s tem posojilom očitno poplačalo svoje dotedanje financerje. Konec lanskega leta je imela Propria uradno v svoji lasti za okoli 20 milijonov evrov nepremičnin, na drugi strani pa skoraj tri milijone evrov negativnega kapitala.

»Nadzorni svet s tem poslom ni bil seznanjen. Vem, da Skupina Helios poslovno sodeluje z Agencijo za strateške študije, vendar pogodbena vrednost znaša le nekaj deset tisoč evrov,« nam je včeraj povedal predsednik nadzornega sveta Heliosa Samo Mirnik in dodal, da bodo od uprave zahtevali pojasnila glede odobrenih posojil. V nasprotju z nadzorniki Heliosa je bila s tem poslom brez dvoma podrobno seznanjena uprava Heliosa. Direktor Belinke Belles Zdravko Krempl za vse finančne posle, ki presegajo pol milijona evrov, namreč potrebuje soglasje nadzornega sveta, ki ga vodi član Heliosove uprave Aleš Skok. Višina posojila sicer za več kot 20 odstotkov presega celotni kapital Belinke Belles in je za skoraj sedem milijonov evrov višja od celotnih lanskoletnih prihodkov družbe. Sodeč po dostopnih podatkih je Belinka Belles Šukljetu odobrila posojilo le kratek čas pred lanskoletno skupščino Heliosa, na kateri je prišlo do zamenjave nadzornikov domžalskega premaznika in na kateri so delničarji nekoliko omejili pooblastila upravi Heliosa.

Na naša vprašanja v Heliosu pod vodstvom Uroša Slavinca niso želeli odgovoriti, češ da trenutno poteka postopek prodaje večinskega deleža družbe, kar upravi še dodatno nalaga varovanje poslovnih skrivnosti. »Razkrivanje podrobnosti posameznih poslovnih dogodkov in projektov javnosti lahko zmanjšuje učinke našega poslovanja in povzroči škodo Skupini Helios ter s tem zmanjša vrednost premoženja delničarjev,« nam je povedal član uprave Heliosa za finance Aleš Klavžar. Dodal je, da so vse posle razkrili revizijski družbi, o vseh pomembnih poslovnih dogodkih in poslovanju pa redno obveščajo nadzorni svet. Kot je še zatrdil, so »o vseh pomembnih dogodkih in projektih, ki kakor koli vplivajo na sedanje in bodoče poslovanje Skupine Helios, v procesu skrbnega pregleda seznanili tudi potencialne bodoče lastnike«. Kako so zavarovali posojilo, glede na to, da Agencija za strateške študije premore le 276.000 evrov kapitala, lani pa je ustvarila zgolj 310.000 evrov čistih prihodkov, Klavžar ni konkretno odgovoril. »Skupina Helios skrbno upravlja z vsemi tveganji, ki jim je izpostavljena pri svojem poslovanju, o čemer obvešča tudi javnosti v letnem poročilu,« je bil kratek.

Podobno na naša vprašanja včeraj ni želel odgovoriti niti Šuklje, ki je na spletni strani svoje družbe predstavljen kot mednarodni svetovalec za jugovzhodno Evropo in Balkan. Kot nam je povedal, je Agencija za strateške študije v zasebni lasti in se »o vsebini konkretnih pravnih poslov ne bo javno izjavljala ali razkrivala njihove vsebine«.

Oglasno sporočilo