Helios in Ring sta podpisala pogodbo o poslovni zvezi

0
2235
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 17.oktober 2013

Domžale, 16. oktober 2013 – Skupina Helios in avstrijska industrijska skupina Ring International Holding (»RIH«) sta podpisala pogodbo o poslovni zvezi (t. i. BCA = Business Combination Agreement).

Pogodba o poslovni zvezi (BCA) je bila podpisana v času podpisovanja prodajne pogodbe (t. i. SPA = Sales and Purchase Agreement), s katero bo RIH od prodajnega konzorcija pridobil večinskih delež Heliosovih delnic. Zaključek prenosa delnic je odvisen od izpolnitve določenih pogojev, ki so običajni za takšne posle. Ko bo prenos delnic, predviden v pogodbi, zaključen, bo RIH objavil namero za prevzem in nato obvezno ponudbo za prevzem za preostale manjšinske delničarje družbe Helios.

Pogodba o poslovni zvezi (BCA) predstavlja okvir za upravljanje in vodenje Skupine Helios v času prevzemnega procesa, ter opredeljuje zaveze in strateške cilje RIH-a v zvezi s poslovanjem razširjene skupine, potem ko bo ta postal lastnik delnic Heliosa v skladu s prodajno pogodbo (SPA).

Uprava Heliosa pozdravlja odločitev o izboru RIH-a kot kupca in podpis prodajne pogodbe (SPA), saj bo tako Helios vendarle dobil stabilno lastništvo. Novi prihodnji lastnik pozna premazni sektor, saj že ima v svoji strukturi premazno divizijo, ki ustvarja približno 110 mio EUR prihodkov. Prepričani smo, da bo RIH Skupini Helios omogočil in zagotovil uspešno prihodnost, osnovano na skupnih sinergijah, saj bo del RIH-ove divizije integriral v strukturo Skupine Helios, ki bo tudi v prihodnje imela svoj sedež v Domžalah.

RIH-ova strategija opisana v BCA vsebuje cilje, h katerim se je zavezal z namenom ohranjanja stabilnosti. Ob pogoju ekonomske upravičenosti so ti cilji povzeti spodaj:
• Helios postane sedež skupnega podjetja in krovna blagovna znamka novega skupnega podjetja, kot tudi aktivni združevalec premazne panoge v Evropi, s posebnim poudarkom na regiji jugo-vzhodno Evrope in SND-ja.
• Aktivnosti raziskav in razvoja razširjene skupine bodo centralizirane v Sloveniji z namenom koncentracije vsega znanja in inovacij v Heliosu Domžale. RIH s tem namerava v Sloveniji ohraniti in nadalje odpirati nova visokozahtevna delovna mesta.
• RIH bo nadaljeval z razvojem krovne blagovne znamke Helios in ostalih pomembnejših produktnih blagovnih znamk.
• Glavne slovenske proizvodne lokacije bodo ostale osnova Heliosovega poslovanja.
• Stopnja zaposlenosti v slovenskih podjetjih Heliosa bo ostala nespremenjena ali pa se bo povečala.
• Dolgoročne investicije so osnova za nadaljnji poslovni uspeh in predstavljajo pomemben dejavnik RIH-ovega poslovnega razvoja.
• Heliosova finančna struktura bo ostala zdrava.

Zgoraj navedene zaveze je podpirala uprava Heliosa v času celotnega prodajnega procesa za dobrobit Skupine Helios in njenih deležnikov. Zato smo zadovoljni, da sta bili danes podpisani prodajna pogodba (SPA) in pogodba o poslovni zvezi (BCA).

Skupina Helios namreč potrebuje stabilnega lastnika, kar nam bo omogočilo, da bomo lahko vse svoje moči in znanje usmerili v naše poslovanje.

Skupina Helios je v zadnjem desetletju iz lokalnega domžalskega proizvajalca barv in lakov zrasla v eno največjih slovenskih mednarodnih skupin, ki danes združuje kar 34 podjetij v 17 državah. V svetovnem merilu v branži pa Skupina Helios zaseda visoko 33. mesto. V lanskem letu je Skupina ustvarila za skoraj 338 milijonov čistih prihodkov od prodaje. Zaposluje pa nekaj več kot 2.200 ljudi, od tega približno 1.300 v Sloveniji.

Uprava Helios Domžale, d. d.

Oglasno sporočilo