Izredna seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
2385
Vir: Občina Domžale; 5.november 2013

V ponedeljek, 4. novembra 2013, je od 17. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala Izredna seja Občinskega sveta, ki jo je vodil podžupan, mag. Lovro Lončar. Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli naslednji dnevni red:
1. Obravnava in sprejem Informacij o aktivnostih in stanju ob požaru v stolpnici Matije Tomca 2 v Domžalah.

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Informacijo o požaru, poteku ter izvajanju zaščite in reševanja na območju stolpnice Matije Tomca 2 v Domžalah.

Občina Domžale izreka pohvalo vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri gašenju požara, odpravljanju posledic požara in neposrednemu nudenju pomoči v času požara.

Občina Domžale se zahvaljuje vsem občanom in gospodarskim subjektom, ki so nudili pomoč v obliki stanovanjskih prostorov, nastanitve, prehrane, oblačil, gradbenih del in storitev prizadetim v požaru.

Tistim, ki je bilo v požaru stanovanje popolnoma uničeno oziroma stanovanje ni uporabno za bivanje in nimajo zagotovljenih normalnih pogojev bivanja, lahko Občina Domžale dodeli občinsko stanovanje za obdobje največ 6 mesecev ali prevzame stroške plačila najemnine oziroma druge stroške, v kolikor bo Občina Domžale družino namestila v zasebno stanovanje in če bo najemnina zaračunana. Sklep o dodelitvi izda župan. Sredstva se zagotovijo iz Rezervnega sklada 910000.

Občanom, ki sta jim bila popolnoma uničena stanovanje in oprema ter nimajo osnovnih sredstev za preživetje, se dodeli neposredna denarna socialna pomoč v višini 700 EUR po osebi, skladno z zakonom, ki ureja socialno varstvo in zakonom, ki ureja lokalno samoupravo. Sredstva se zagotovijo iz proračunske postavke 232200 Pomoč ob nesrečah. V kolikor na proračunski postavki 232200 ni dovolj sredstev se sredstva prerazporedijo iz proračunske postavke 233100 Splošna proračunska rezervacija.

Občina Domžale zagotovi finančna sredstva za izvedbo nujnih ukrepov pri gašenju in reševanju stavbe Matija Tomca 2, v višini do 15.000 EUR. Sredstva se zagotovijo iz Rezervnega sklada 910000.

Celotno gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Domžale najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet.

 

Vir: Občina Domžale

Oglasno sporočilo