Tonin in Golubovič: združena geodetska pisarna Kamnik in Domžale naj bo v Kamniku!

0
3357
Vir: Kamničan.si; 27.november 2013

Včeraj sta mag. Matej Tonin, vodja poslanske skupine NSi – krščanski demokrati, in Brane Golubovič, poslanec Pozitivne Slovenije, oba pa kamniška poslanca, Janku Vebru, predsedniku Državnega zbora RS, skladno z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora poslala poslansko pobudo v zvezi z ukinjanjem geodetske pisarne v Kamniku, ki jo naslavljata na ministra za infrastrukturo in prostor, Sama Omerzela.

V svoji poslanski pobudi Tonin in Golubovič ugotavljata, da je Geodetska uprava RS (GURS) v četrtek, 14. 11. 2013, Občino Kamnik obvestila, da predlaga sporazumno prekinitev najemne pogodbe za najete poslovne prostore v prostorih Občine Kamnik, na Glavnem trgu 24. GURS kot razlog za prekinitev navaja vladne ukrepe za finančno in kadrovsko racionalizacijo, in sicer združevanje geodetskih pisarn kot edino sprejemljivo in učinkovito rešitev. GURS namerava združiti Geodetsko pisarno Kamnik in Domžale na lokaciji v Domžalah.

Toda kamniška poslanca sta pristojnemu ministru in GURS dala poslansko pobudo, da združeno geodetsko pisarno Kamnik in Domžale umesti v Kamniku, in sicer v prostorih Občine Kamnik, na Glavnem trgu 24.

Kakor je GURS zatrjeval, da pri napovedanem združevanju obeh pisarn v Domžalah za občane Občine Kamnik in Komenda dodatnih 11 km ne bo predstavljalo posebne ovire, pa sta poslanca prav tako prepričana, da za občane Domžal 11 km ne bo predstavljalo posebne ovire.

Tonin in Golubovič trdita, da bi imela združena geodetska pisarna Kamnik in Domžale v Kamniku mnogo boljše pogoje za učinkovito delo, prav tako pa bi bila umestitev združene geodetske pisarne v Kamniku racionalnejša. Občina Kamnik GURS ponuja celo nadstropje občinske stavbe za simbolično najemnino. K temu je potrebno dodati še odlično pozicijo prostorov, saj se v oddaljenosti manj kot 100 m nahajajo še pošta in kar dve banki. V občinski stavbi na Glavnem trgu 24 bi tako državljanom ponudili združeno geodetsko pisarno, upravno enoto in občino. Poslanca dodajata, da so v neposredni bližini parkirišča in vsa ostala infrastruktura, ki je potrebna za hitro in učinkovito opravljanje vseh storitev GURS.

Besedilo: Poslanska pobuda poslancev Mateja Tonin in Braneta Goluboviča ministru za infrastrukturo in prostor.

Foto: www.tonin.si in www.brane-golubovic.com.

Oglasno sporočilo