Zaradi sanacije v podjetju KIK Kamnik se bo povečal hrup

0
2738
Vir: Občina Kamnik; 28.november 2013

V podjetju KIK Kemijska industrija Kamnik v stečaju, kjer Slovenska vojska izvaja čiščenje nevarnih sredstev, bo v četrtek, 28. novembra 2013, in v petek, 29. novembra 2013, potekalo takšno delo, da bo na območju podjetja in v bližnji okolici v posameznih časovnih intervalih med 10. in 13. uro slišati hrup.

Kot smo že sporočili, je Slovenska vojska 18. novembra začela izvajati sanacijo na omenjenem območju, kjer se je zaradi opustitve proizvodnje varnostna in okoljska problematika tako poslabšala, da je bilo treba v okviru delovne skupine, ki jo vodi Ministrstvo za notranje zadeve in vključuje predstavnike več resorjev, tudi Slovenske vojske, sprejeti vrsto ukrepov, s katerimi bomo poskrbeli za varnost prebivalcev in zaščito okolja.

V operativno izvedbenem načrtu čiščenja in uničevanja nevarnih sredstev in snovi v kompleksu KIK, ki ga je izdelala Slovenska vojska s svojo pirotehnično ekipo, so opredeljene vse metode in načini poteka sanacije. Razen stalnih poveljujočih na delovišču se tam izmenjuje 30 pripadnikov Slovenske vojske, v najboljših pogojih pa hkrati 20 pripadnikov na treh različnih mestih. Sodelujejo tudi pripadniki slovenske policije.

Postopki sanacije in uničevanja sredstev bodo izvedeni skladno s poslanstvom enote za vzdrževanje streliva, minskoeksplozivnih sredstev in raket z že utečenimi postopki in načini dela enote. Glavnino sredstev bodo uničili, preostali del pa razstavili in odpeljali v skladišče. V svoje delo so vključili visoke okoljevarstvene standardne in norme za ravnanje z oporečno embalažo in odpadno surovino. Odpadke bodo uvrščali v kategorije glede na način njihove klasifikacije, hrambe in načina uničenja.

Enota za sanacijo ima v podjetju KIK svoje delovne in nastanitvene prostore glede na možnost in trenutne infrastrukturne zmogljivosti v kompleksu. Pripadniki Slovenske vojske se na delo v Kamnik vozijo dnevno. Aktivnosti na deloviščih v podjetju KIK bodo sicer potekale največ štiri delovne dni v tednu z eno ekipo in največ šest ur dnevno z obveznimi odmori. Določene aktivnosti bodo potekale tudi ob sobotah in nedeljah.

Okoliškim prebivalcem se opravičujemo za morebitne nevšečnosti.

 Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Oglasno sporočilo