Župan podpisal koncesijski pogodbi za opravljanje zdravstvene dejavnosti

0
10721
Vir: Občina Mengeš; 3.december 2013

Konec tega leta bosta zaradi odhoda v pokoj prenehali opravljati zdravstveno dejavnost zdravnica Marta Rižnar Bregar in zobozdravnica Jelena Markovič, ki sta kot koncesionarki vrsto let v Zdravstveni postaji Mengeš skrbeli za naše občane.

Taja Dular Potocar

Ga. Taja Dular Potočar, dr.dent.med. in župan Franc Jerič

Namesto njiju bosta s 1.1. 2014 pričeli opravljali koncesionirano zdravstveno dejavnost zdravnica Melanija Nikić Gačeša, dr.med spec. družinske medicine in zobozdravnica Taja Dular Potočar, dr.dent.med., katerima je Občina Mengeš podelila koncesijo. Obe novi zdravnici bosta v celoti prevzeli obstoječi ambulanti skupaj z vsemi pacienti.

Melanija Nikić Gačeša, dr.med.spec. in župan Franc Jerič

Občinska uprava

Oglasno sporočilo