Prilagajanju števila zaposlenih se žal ni dalo izogniti

0
2134
Vir: Uprava Helios Domžale, d. d.; 24.december 2013

Uprava družbe pojasnjuje nujnost prilagajanja števila zaposlenih v Skupini Helios, ki izhaja predvsem iz slabših poslovnih rezultatov od lanskih oz. načrtovanih in slabših napovedi glede gospodarske aktivnosti na vseh ključnih trgih tudi v naslednjem letu. V decembru bo delovno razmerje prenehalo oz. bo pričel teči odpovedni rok 60-im zaposlenim v slovenskih podjetjih Skupine Helios, ki v vseh svojih podjetjih zaposluje več kot 2.300 zaposlenih.

Gospodarsko okolje je na vseh ciljnih trgih Skupine Helios relativno slabo. Poleg padanja BDP-ja, občutnega padanja gradbene aktivnosti, ki je eden izmed pomembnih generatorjev gospodarske aktivnosti, smo priča tudi politični nestabilnosti med Ukrajino in Rusijo, izjemno pomembnima izvoznima trgoma Skupine Helios. V zadnjem kvartalu Skupina beleži slabše poslovne rezultate od pričakovanih. Že v prvih treh četrtletjih letošnjega leta je bila prodaja za šest odstotkov nižja kot v enakem obdobju lanskega leta. Ocenjujemo, da bo prodaja ob koncu leta nižja od lani za sedem odstotkov.

Predsednik uprave Uroš Slavinec nujnost izvajanja ukrepov pojasnjuje: »Skupina Helios takšna, kot je, ne more več vzdržati poslabševanja gospodarskih razmer. Na razmere se mora odzvati takoj oz. prej, kot smo v sprejeti strategiji načrtovali. Upali smo, da bomo že v preteklih letih beležili okrevanje gospodarstva, kot so to napovedovali analitiki. To bi nam omogočalo, da bi ukrepe, zapisane v strategiji, izvajali postopoma in z njimi zaključili proti koncu planskega obdobja. Razmere se celo še poslabšujejo, kar je značilno predvsem za države bivše Jugoslavije in države nekdanje Sovjetske zveze. Če želimo, da bomo Skupini Helios zagotovili nadaljnji razvoj, smo prisiljeni ukrepe za izboljšanje dobičkonosnosti, ki pogojuje trdnost Skupine, izpeljati prej, kot smo načrtovali, in žal tudi z manj priljubljenimi ukrepi kot do sedaj.«

V mesecu decembru 2013 bo prenehalo delovno razmerje oz. bo odpovedni rok začel teči 60-im zaposlenim iz slovenskih podjetij Skupine Helios. Določeno prilagajanje števila zaposlenih pa bo potrebno tudi v januarju 2014. Prilagajanje se v prvi vrsti nanaša na menedžerske in režijske službe. Zaposlene v proizvodnji pa bo v manjšem številu potrebno prilagoditi le na programu, ki najbolj zaostaja za planiranimi rezultati. Prilagajanje števila zaposlenih bo potekalo v skladu z veljavno delovno-pravno zakonodajo in bo kombinacija vseh možnih metod in šele zadnja je odpuščanje iz poslovnih razlogov. Zaposlenim bodo zagotovljene vse zakonske pravice, ki izhajajo iz prenehanja delovnega razmerja, hkrati pa jim bo nudena pomoč pri iskanju nove zaposlitve.

Kot rezultat izvajanja teh ukrepov bo Skupina Helios leto 2013 lahko zaključila z nizkim dobičkom, hkrati pa vzpostavila pogoje za boljše poslovanje v letu 2014, čeprav vodstvo ne pričakuje hitrega okrevanja na ključnih trgih.

Uprava Helios Domžale, d. d.

Oglasno sporočilo