Ukinitev Geodetske pisarne v Kamniku z dnem, 3. 1. 2014

0
2591
Vir: Občina Kamnik; 30.december 2013

Župan Občine Kamnik Marjan Šarec je na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor naslovil dopis, v katerem poziva ministra Sama Omrzela k ponovnemu premisleku glede ukinitve Geodetske pisarne v Kamniku.

ZADEVA: UKINITEV GEODETSKE PISARNE V KAMNIKU Z DNEM 3. 1. 2014

Spoštovani, dne 24. 12. 2013, smo na Občino Kamnik prejeli vaš dopis, v katerem navajate vzroke za ukinitev Geodetske pisarne Kamnik. Sporočam vam, da se z vašimi argumenti žal ne morem strinjati ne kot župan Občine Kamnik, še manj kot občan Občine Kamnik. Občina Kamnik je na vaš naslov in na naslov Geodetske uprave Republike Slovenije poslala več dopisov, v katerih pojasnjujemo, zakaj se ne strinjamo z ukinitvijo geodetske pisarne v Kamniku.

V dopisu navajate, da je odhod ene zaposlene vzrok za ukinitev Geodetske pisarne Kamnik ter da Geodetska pisarna Kamnik ni mogla več zagotavljati nemotenega poslovanja zgolj s tremi zaposlenimi. Glede na številčnost zaposlenih v Geodetski upravi se žal ne morem strinjati, da v vašem organu ne morete reorganizirati enega delovnega mesta. Zavedati se morate dejstva, da bo strošek prihoda naših občanov v Domžale bistveno presegel strošek dela enega zaposlenega.

V prejšnjih dopisih smo že večkrat omenili, da je Občina Kamnik geografsko, demografsko zelo raznolika. V celotnem območju občine ni internetne povezave. Zelo slabo je povezana z javnimi prevoznimi sredstvi. Občina Kamnik šteje več kot 29.000 prebivalcev, lastniki nepremičnin so v večjem obsegu starejši ljudje. Ponudili smo vam brezplačno uporabo poslovnih prostorov, prav tako smo ponudili brezplačno uporabo pisarne tudi za Geodetsko pisarno Domžale. Imamo izkušnje z izselitvijo Davčnega urada v Domžale, za kar se občani močno pritožujejo nad nedosegljivostjo in nedostopnostjo storitev, katere se plačujejo tudi iz njihovega davkoplačevalskega denarja. Glede na zgoraj navedena dejstva vas prosim, da ne prekinete s poslovanjem z dnem 3. 1. 2014 na lokaciji Občine Kamnik ter ponovno temeljito premislite vašo odločitev.

Glede na dejstvo, da ponujamo brezplačni najem za obe Geodetski pisarni, medtem ko v Domžalah plačujete najemnino, nas kot Občino ne morete prepričati o vaši politiki racionalno uporabljenega davkoplačevalskega denarja ter posledično večanja stroškov naših občanov za prihod v Geodetsko pisarno, zlasti v času, ko morajo vsi občani urediti podatke zaradi prihajajočega davka na nepremičnine.

V primeru ukinitve Geodetske Pisarne Kamnik bom prisiljen uporabiti vsa sredstva, v katerih bom občanom pojasnil vašo odločitev.

S spoštovanjem,

Marjan Šarec
župan Občine Kamnik

Oglasno sporočilo