Zadeva: ODPRTO PISMO GOSPODU ŽUPANU

0
2948
Vir: Medobčinsko društvo invalidov Domžale 14.januar 2014

V uredništvo smo prejeli odprto pismo članov Medobčinskega društva invalidov Domžale, ki ga v celoti objavljamo.

Spoštovani g. župan Toni Dragar

V imenu vseh invalidov naše občine – članov našega društva Vam želimo mnogo uspeha v letu 2014!
Zahvaljujemo se vam za dana sredstva, ki ste jih našemu društvu namenili iz občinskega proračuna za izvedbo posebnih socialnih programov v letu 2013.
S temu sredstvi ste omogočili financiranje majhnega dela programov iz našega letnega programa, ki ga izvajamo v korist naših hendikepiranih članov in občanov naše občine.
Seveda pa je to mnogo premalo sredstev za vse programe, ki smo jih dolžni izvajati po zakonu kot humanitarno društvo in tiste programe, ki jih izvajamo zato, ker so nujni za naše člane, kajti le s celovito obravnavo vsakega posameznega invalida resnično opravimo svoje poslanstvo in na to smo ponosni.
Zato moramo manjkajoča sredstva nabrati preko donacij in drugih oblik pridobivanja sredstev za namene humanitarnega delovanja.
Pri tej aktivnosti pa imamo čedalje več težav in vsako leto uspemo pridobiti manj sredstev, saj podjetja in institucije družbeno koristnim aktivnostim namenjajo vedno manj donatorskih sredstev.
Ker poznate družbeno in gospodarsko situacijo v naši državi razumete, da so naši člani pod ali na robu praga revščine, kar pomeni, da si zelo težko zagotavljajo osnovne življenjske potrebe. Društvo je za marsikaterega člana edina možnost, da si preko aktivnosti, ki jih izvajamo ohranja preostale fizične in mentalne sposobnosti.
Zelo smo presenečeni, ko smo prejeli sklep o zavrnitvi naše vloge na dodatni razpis o sofinanciranju programov družbeno-socialnih in socialnih humanitarnih društev v občini Domžale.
Še posebej pa smo bili razočarani z obrazložitvijo, s katero utemeljujete zavrnitev. Ne moremo razumeti vašega očitka,da ne vodimo evidenc, da nimamo registrirane družbeno- socialne in humanitarne dejavnosti. Smo humanitarno društvo po samem zakonu, še več kot to, društvu je dodeljen status, da deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva.
Iz naslova razpisa o sofinanciranju programov-socialnih in socialno humanitarnih smo za leto 2013 prejeli 7.000 evrov in za promocijo občine 720 evrov. Z danimi sredstvi za promocijo nismo mogli v celoti niti poplačati vaše hale komunalnega centra, ki smo jo najeli za izvedbo medijsko zelo odmevne prireditve.
Na razpis za šport smo se morali posebej prijaviti in smo prejeli od lanskega leta 300 € več.
V letu 2013 smo bili organizatorji državnega prvenstva v balinanju, kjer pa so naše balinarke dosegle drugo mesto. Tudi to tekmovanje je bilo zelo odmevno in predstavljeno v različnih medijih.
Prepričani smo, da se naša davkoplačevalska sredstva nerealno delijo med društva v občini Domžale. Največji del sredstev dobijo društva, ki s humanitarnostjo nimajo nobene veze.
Spoštovani župan, prizadeti smo tudi zato, ker smo Vas 15. julija 2013 pisno zaprosili za sprejem, pa še do danes niste imeli časa, da bi nas sprejeli.
Veliko govorite na vseh dobrodelnih prireditvah, da je občina Domžale socialna in humanitarna občina. Žal pa naši člani čedalje bolj ugotavljajo, da je do invalidov neprijazna.
Društvo deluje že 38 let na območju občine Domžale. Sedaj je vključenih 1327 invalidov iz občine Domžale. Društvo je od Ministrstva za delo družino in socialne zadeve pridobilo status invalidske organizacije s statusom društva v javnem interesu po določilih Zakona o društvih. Tako smo invalidska organizacija, ki izvaja splošno koristno humanitarno dejavnost in socialno varstvo invalidov. Da je društvo pridobilo ta status mora izvajati 8 posebnih socialnih programov.
Dobro, da imamo tako veliko število prostovoljcev, ki obiskujejo naše člane – invalide na domu, v domovih upokojencev in jim pomagajo pri vsakodnevnih opravilih, dostavi hrane, oblačenju, učenju uporabe tehničnih pripomočkov in drugo.
Društvo je prostor. kjer se invalidi srečujejo, prosijo za pomoč, se pogovarjajo o svojih težavah, ki jih danes ni malo.
Vsa finančna sredstva, ki jih prejmemo s strani občine so izključno namenjena invalidom, ne pa za pogodbe o delu in avtorske pogodbe.
V prednovoletnem času nam je priskočila na pomoč Anina zvezdica in namenila pakete s hrano. Prostovoljci so v tem času obiskali invalide in raznesli preko 400 paketov hrane.
Povprečna pokojnina naših članov je 435,00€. Ravno toliko, da niso upravičeni, do socialnih pomoči ne na Centru za socialno delo, prav tako pa ne upravičeni do paketov na Karitasu.
Prepričani smo, da ste župan vseh občanov občine Domžale in da se boste zavzemali za enakopravno obravnavanje vseh socialno potrebnih občanov posebej pa invalidov, ki so najbolj ranljiva skupina v občini. Smo pa edino društvo v občini, ki vsaj po svojih zmožnosti poskrbi za invalide.
V tem letu pričakujemo, da si boste vzeli nekaj časa za spoznavanje problemov invalidov in da bodo vaše strokovne službe posvetile vsebinam naših programov več časa in posluha ter razumevanja in tako pripomogle k izvedbi programov, ki so nujni za to populacijo, če želimo še naprej našim občanom pripovedovati, da je Občina Domžale socialna občina in našim članom-invalidom prijazna občina. Smo še zelo daleč od Občine po meri invalida.

Invalidi občine Domžale – člani Medobčinskega društva invalidov Domžale

Oglasno sporočilo