V Heliosu zavračamo očitke o manipulacijah s ceno delnice srbskega podjetja Zvezda-Helios

0
3242
Vir: Helios Domžale d.d.; 4.februar 2014

Zaradi zavajajočih in netočnih navedb v zvezi s prodajo delnic srbskega podjetja Zvezda-Helios, v družbi Helios Domžale, d. d., odločno zavračamo očitke malih delničarjev Zvezde-Helios o manipulaciji s ceno delnice tega podjetja. Zvezda-Helios ima 354 delničarjev, med katerimi je Helios Domžale, d. d., s 77,1 % večinski lastnik, ostali lastniki pa so mali delničarji.

Cena delnice Zvezde-Helios se je od poletja 2013 zvišala za več kot 170 odstotkov. Zaradi utemeljenega suma, da ta rast pomeni manipulacijo cene ob morebitni prevzemni ponudbi Zvezde-Helios, smo v Heliosu Domžale, d. d., konec novembra 2013 na srbsko Komisijo za nadzor vrednostnih papirjev posredovali prijavo suma neupravičenega dviga cene delnice. Uprava Zvezde-Helios je nato delnico prestavila iz avkcijskega v kontinuiran način trgovanja, kjer se je z delnico začelo trgovati 4. decembra 2013. Cena delnice v zadnjih 14 dnevih ni padla zaradi prodaje s strani Heliosa. Helios je prvi posel sklenili šele v petek, 31. januarja, pred tem pa so posle izvajali mali delničarji Zvezde-Helios.

Odločitev o odprodaji delnic družbe Zvezda-Helios (v nadaljevanju Zvezda) s strani družbe Helios Domžale, d. d., (v nadaljevanju Helios), je bila zgolj in samo odločitev Heliosa, da ob trenutni likvidnosti in ceni delnice realizira kapitalski dobiček. Očitki o manipulaciji s ceno delnice so neutemeljeni in jih uprava Heliosa zavrača. Kot pojasnjujemo v nadaljevanju, je uprava Heliosa v preteklih mesecih celo utemeljeno posumila na poskuse manipulacije s ceno delnice Zvezda s strani malih delničarjev Zvezde in je v ta namen sprejela tudi ustrezne ukrepe.

Že pred sklenitvijo kupo-prodajne pogodbe o večinskem deležu družbe Helios med Ring International Holdingom (v nadaljevanju RIH) in konzorcijem prodajalcev, oktobra 2013, se je na Beograjski borzi trgovanje z delnicami družbe Zvezda, katere večinski lastnik je Helios, izrazito povečalo. Rast cene delnice ni bila posledica izboljšanega poslovanja Zvezde. Zato se je že takrat pojavil utemeljeni sum, da rast cene delnice ni naključna, temveč so v ozadju poizkusi tržne manipulacije. Višja cena delnice bi namreč posledično dvignila tudi prevzemno ceno ob morebitni obvezni prevzemni ponudbi za delnice Zvezde s strani prevzemnika RIH.

V skladu s srbsko prevzemno zakonodajo bo namreč po zaključku transakcije za nakup družbe Helios za prevzemnika RIH nastala obveza za objavo prevzemne ponudbe za vse preostale delnice družbe Zvezda. Cena likvidne delnice v prevzemni ponudbi je v skladu s srbsko zakonodajo močno odvisna od cene delnice na trgu, pri čemer višja cena delnice pomeni tudi višjo ceno v prevzemni ponudbi.

Trgovanje z delnicami Zvezde je bilo v preteklih letih izredno nelikvidno. Povprečni dnevni obseg trgovanja od začetka leta 2011 do konca julija 2013 je znašal 1,78 delnice na dan. V tem obdobju je cena padla z 5.000 dinarjev na 3.800 dinarjev za delnico, s povprečno ceno 3.397 dinarjev. Cena delnice Zvezde pa se je nenadoma pričela skokovito dvigovati po informaciji, da se pogajanja o prodaji Skupine Helios v Sloveniji približujejo koncu. Tako je cena delnice od poletja 2013 do sredine januarja 2014 zaradi intenzivnega kupovanja s strani skupine malih delničarjev zrasla za več kot 170 %, z 3.899 dinarjev na več kot 10.500 dinarjev. Pri tem velja poudariti, da je v tej skupini malih delničarjev po podatkih iz javnih delniških knjig manjše število vlagateljev, skritih za različnimi fiduciarnimi računi, investicijski skladi in nekatere borzne hiše. Ti so z agresivnim kupovanjem delnice kupovali od preostalih malih delničarjev, fizičnih oseb ter bivših in sedanjih zaposlenih družbe Zvezda, ki še vedno predstavljajo največji del malih delničarjev Zvezde. Povprečni dnevni promet je v tem obdobju znašal 135 delnic na dan, kar je 75-krat več kot v obdobju od začetka leta 2011 do 31. 7. 2013.

Zaradi suma manipulacije s ceno delnice smo v Heliosu konec novembra 2013 srbski Komisiji za nadzor vrednostnih papirjev posredovali zahtevo za nadzor in kontrolo trgovanja z delnicami družbe Zvezda inprijavo suma neupravičenega dviga cene delnice na Beograjski borzi vrednostnih papirjev. Uprava Zvezde se je v luči transparentnosti in tega, da bi cena odražala dejansko stanje v podjetju, odločila da prestavi delnico Zvezde iz avkcijskega v kontinuiran način trgovanja, kjer se je z delnico začelo trgovati v sredo, 4. decembra 2013.

Po izjemni rasti se je cena delnice v sredini januarja ustalila na nivoju okoli 10.500 dinarjev. Navedena cena pomeni kazalca vrednotenja EV/EBITDA 10,2 in skoraj 2-kratnik knjigovodske vrednosti podjetja, kar sta, poznavajoč poslovanje družbe Zvezda, izredno visoka kazalca vrednotenja. Kazalca tudi ob upoštevanju ustreznih prilagoditev močno presegata vrednotenja primerljivih podjetji in kažeta na precenjenost delnice Zvezde. Na podlagi tega smo se v Heliosu odločili, da pričnemo s postopkom odprodaje določene količine delnic in realiziramo v zadnjem času ustvarjeni dobiček. Z odprodajo delnic Zvezde bi družba Helios realizirala več kot 200-odstotni dobiček, kar bi imelo pozitiven učinek na izkaze, tako družbe Helios kot Skupine Helios in s tem ustvarilo dodaten donos tudi za delničarje družbe. V Heliosu smo namreč odločeni, da realiziramo planirani dobiček v letošnjem letu. S prodajo bomo pridobili tudi potrebna likvidna sredstva in znižali neto finančni dolg podjetja.

Kljub temu, da ima Helios prodajna naročila za delnice Zvezde v sistemu od 22. 1. 2014, pa cena delnice v zadnjih 14 dneh ni padla zaradi naše prodaje, saj smo v Heliosu prvi posel sklenili šele v petek, 31. januarja 2014. S prodajo 125 delnic smo ustvarili pozitivni denarni tok v višini 9.695 EUR ter 6.886 EUR dobička. Pred tem so posle izvajali drugi mali delničarji Zvezde. Družba Helios bo v skladu in v okviru sprejetega sklepa uprave, z aktivnim upravljanjem svojega portfelja nadaljevala tudi v prihodnje.

Uprava Heliosa Domžale, d. d.

Oglasno sporočilo