27. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
2708
Vir: Občina Domžale; 15.februar 2014

V četrtek, 13. februarja 2014, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 27. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil podžupan, mag. Lovro Lončar.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 26. seje z dne, 21. novembra 2013, ter naslednji dnevni red:

1. Vprašanja, pobude in predlogi;
2. Volitve in imenovanja
– Obravnava in sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata člana Odbora za občinska priznanja, proslave in prireditve Občine Domžale ter sklepa o imenovanju novega člana;
3. Obravnava in sprejem Sklepa o razglasitvi javnega dobra na zemljiščih za skupno rabo;
4. Obravnava in sprejem Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razglasitvi športnih objektov za objekte občinskega pomena-hitri postopek;
5. Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za investicijsko vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture-prva obravnava;
6. Obravnava in sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »D7/4 Kulturni dom Franca Bernika«-druga obravnava;
7. Obravnava in sprejem Letnega izvedbenega programa kulture občine Domžale za leto 2014;
8. Obravnava in sprejem Letnega programa športa občine Domžale za leto 2014;
9. Obravnava in sprejem Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2014;
10. Obravnava in sprejem Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2014.

1. Vprašanja, pobude in predlogi

Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: Robert Hrovat /SDS/, Anton Preskar /LDS/, Cveta Zalokar Oražem /Zares/, Janez Svoljšak /DeSUS/, Metod Marčun /Lista za Domžale/, Marija Majda Zevnik /SD/, mag. Majda Pučnik Rudl /SDS/, Rok Ravnikar /SLS/, mag. Lovro Lončar /SDS/, Marija Doroteja Grmek /SDS/, Marija Pukl /DeSUS/, Peregrin Stegnar /NSi/

Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja.

2. Volitve in imenovanja

Obravnava in sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata člana Odbora za občinska priznanja, proslave in prireditve Občine Domžale ter sklepa o imenovanju novega člana
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o prenehanju mandata zaradi smrti člana Odbora za občinska priznanja, proslave in prireditve Občine Domžale g. Marjana Ručigaja.
Občinski svet Občine Domžale namesto Marjana Ručigaja v Odbor za občinska priznanja, proslave in prireditve Občine Domžale imenuje člana Jakoba Smolnikarja, Gorjuša 9a, 1233 Dob.

3. Obravnava in sprejem Sklepa o razglasitvi javnega dobra na zemljiščih za skupno rabo
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra.

4. Obravnava in sprejem Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razglasitvi športnih objektov za objekte občinskega pomena-hitri postopek
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razglasitvi športnih objektov za objekte občinskega pomena.

5. Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za investicijsko vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture-prva obravnava
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za investicijsko vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture v prvi obravnavi in ugotavlja, da je primerna osnova za nadaljnjo obravnavo.

6. Obravnava in sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »D7/4 Kulturni dom Franca Bernika«-druga obravnava
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »D7/4 Kulturni dom Franca Bernika«.

7. Obravnava in sprejem Letnega izvedbenega programa kulture občine Domžale za leto 2014
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Letni izvedbeni program kulture občine Domžale za leto 2014.

8. Obravnava in sprejem Letnega programa športa občine Domžale za leto 2014
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Letni program športa občine Domžale za leto 2014.

9. Obravnava in sprejem Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2014
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Program dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2014, skupaj s tremi pripombami:

10. Obravnava in sprejem Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2014.
Občinski svet Občine Domžale se je seznanil z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2014.

Celotno gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Domžale najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet.

Občina Domžale, Urad župana

Oglasno sporočilo