Uprava in menedžerji v Heliosu pristali na znižanje plač

0
2805
Vir: Skupina Helios d.d.; 24.januar 2014

Domžale, 24. januar 2014 – Več kot 100 ključnih menedžerjev v podjetjih Skupine Helios je skupaj s celotno upravo pristalo na znižanje plač od začetka februarja 2014 dalje. Ukrep predvideva znižanje plač za 5 do 25 odstotkov in je bil sprejet kot odgovor na poslabšanje trendov poslovanja Skupine v letu 2013.

Uprava izvaja še številne druge ukrepe, ki bodo zagotovili stabilnost Skupine Helios in ponovno izboljšanje poslovanja na konkurenčnih trgih v prihodnjih letih.

Kot odgovor na poslabšanje trenda poslovanja Skupine Helios je uprava z vsemi ključnimi managerji, ki jih je več kot 100, v podjetjih Skupine dosegla pomemben dogovor o znižanju plač s 1. februarjem 2014. Plače vodilnih bodo nižje od 5 do 25 odstotkov, znižanje pa bo veljalo tudi za člane uprave. Poleg sprememb na kadrovskem področju uprava izvaja tudi druge ukrepe za potrebno znižanje stroškov. Med slednjimi so: zniževanje splošnih stroškov poslovanja, znižanje infrastrukturnih stroškov, specializacija proizvodnje lazur na eni lokaciji, optimizacija distribucije dekorativnega programa, presoja o umiku manj donosnih programov in dezinvestiranju programov, ki za Skupino niso strateški.

Predsednik uprave, Uroš Slavinec ob tem poudarja: »Helios je do sedaj že mnogokrat postavljal zgled. Tudi s tem, da smo enotno pristali na znižanje lastnih plač, želi vodstvo pokazati svojo odgovornost in odločnost, da Helios ostane konkurenčno podjetje. Le tako bo lahko Helios še dalje predstavljal uspešno znamko in tradicijo, ki smo ju skupaj s sodelavci ustvarjali več kot 90 let. Ob tem ponovno poudarjam, da je bila odločitev za zmanjšanje števila zaposlenih vedno predvidena kot zadnji ukrep, zato je bilo njegovo sprejetje za upravo eno najtežjih. Vendar pa je ob poslabšanju trendov poslovanja ključno, da je podjetje dovolj fleksibilno ter da uprava ukrepa hitro, ko je še čas, da se poslovanje izboljša. Zahtevni ukrepi se tako izvajajo s ciljem, da že v letu 2014 vzpostavimo trdno osnovo za bodoči razvoj Skupine Helios. Prepričani smo, da ima Skupina Helios velik potencial, ambiciozno vizijo in možnost, da postane zgledni primer slovenskega procesa privatizacije«

Poslovanje Skupine Helios je bilo na zadnji seji nadzornega sveta v letu 2013 ocenjeno slabše, kot je predvideval plan za to leto in slabše od poslovanja v letu 2012. Zato mora uprava nemudoma ukrepati, da ustavi negativni trend poslovanja. Cilj ukrepov je tako že letu 2014 vzpostaviti dobro osnovo za razvoj Skupine Helios v prihodnjih letih ter s tem zagotoviti večjo varnost delovnih mest, saj vodstvo Heliosa na podlagi analiz kratkoročno ne pričakuje izboljšanja razmer na ključnih trgih.

Vir: Skupina Helios d.d. Domžale

Oglasno sporočilo