Tradicionalni županov sprejem ob svetovnem dnevu Civilne zaščite

0
2499
Vir: Občina Domžale; 8.marec 2014

1. marec je Svetovni dan civilne zaščite, katerega namen je, da bi v javnosti krepili zavest o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami. Hkrati naj bi krepili zavest tudi o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred različnimi nesrečami in poudarili pomen mednarodnega sodelovanja za zaščito človeka in njegovega okolja.

Poleg tega je ob tem dnevu tudi priložnost, da izrečemo posebno zahvalo pripadnikom Civilne zaščite, pripadnikom prostovoljnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom, skupinam ter gospodarskim družbam, zavodom in organizacijam, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

V ta namen je v četrtek, 6. marca 2014, potekal tradicionalni županov sprejem pripadnikov zaščitno-reševalnih enot v občini Domžale.

Župan, Toni Dragar je prisotnim najprej čestital ob njihovem dnevu in se jim v imenu Občine Domžale in vseh občanov zahvalil, da svoj čas namenjajo zaščiti in reševanju občanov ter njihovih materialnih dobrin.»V lanskem in letošnjem letu je bilo v naši občini kar nekaj nesreč, veliki požar na stolpnici Matije Tomca 2 v Domžalah, prometne in druge nesreče ter naravna ujma, žled. V vseh teh intervencijah, ste se, spoštovani pripadniki zaščitno-reševalnih enot, odlično izkazali in pokazali, da lahko s skupnimi močmi, dobro pripravljenostjo in opremljenostjo, uspešno zaključite intervencije. Zavedamo se, kako pomembno je vaše delo in tako bo tudi v prihodnje. Hvala, ker nam vedno znova dokazujete, da sta pomoč in pripravljenost pomagati, za vas vedno na prvem mestu«.

Poveljnik štaba Civilne zaščite Občine Domžale, Marko Žagar je povedal, da je sistem zaščite in reševanja v naši občini velik, saj šteje preko 500 članic in članov, pred kratkim pa so se v sistem vključila še posamezna podjetja in posamezniki. Povedal je tudi, da Civilna zaščita v občini Domžale izredno dobro funkcionira, saj si pripadniki med seboj pomagajo, poleg tega pa Občina Domžale skrbi, da so vsi dobro opremljeni in izobraženi.

Večer so prijetno popestrili Trobilni kvartet Godbe Domžale, Moški pevski zbor Centra požarne varnosti Domžale, pod vodstvom Primoža Leskovca in citrarka Nataša Čelik. Program je povezovala Draga Jeretina Anžin.

Župan, Toni Dragar in poveljnik, Marko Žagar sta izrekla tudi posebno zahvalo in čestitke dobitnikom priznanj Civilne zaščite.

V sredo, 5. marca, je namreč v Kamniku potekala regijska prireditev, ki je bila namenjena počastitvi dneva Civilne zaščite. Poveljnik Civilne zaščite RS, Srečko Šestan je podelil priznanja Civilne zaščite posameznikom in organizacijam za zasluge pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti na nesreče, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanja posledic naravnih in drugih nesreč. Na predlog župana Tonija Dragarja, je priznanja letos prejelo 15 posameznikov in organizacij iz občine Domžale.

Zlato priznanje Civilne zaščite:
• Peter Gubanc

Srebrno priznanje Civilne zaščite:
• Darko Jenko

Bronasto priznanje Civilne zaščite:
• Služba nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Domžale, Radioklub Domžale, Rod Skalnih taborov Domžale, Društvo za raziskovanje jam Simon Robič Domžale, Planinsko društvo Domžale – Alpinistična sekcija, Helios – Center požarne varnosti Domžale, Gasilska zveza Domžale, Marko Kladnik, Darko Hemetek, Janez Repnik, Renata Kosec, Janez Anžin, Bogdan Potočnik.

Vsem dobitnikom iskreno čestitamo.

Oglasno sporočilo