Skupščina Heliosa – Društvo MDS napovedalo izpodbijanje sklepa o novem NS

0
2590
Vir: Društvo Mali delničarji Slovenije; 7.april 2014

Na današnji 20. skupščini Heliosa so delničarji prvič odločali po spremenjeni lastniški strukturi, v kateri je avstrijski Ring International obvladoval 78 % glasovalnih pravic.

Imenovan je bil nov nadzorni svet, na katerega je Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) napovedalo izpodbojno tožbo zaradi izrecne kršitve 3. odstavka 274. člena ZGD-1, hkrati pa je bila sprejeta sprememba statuta družbe, ki se nanaša tako na sklad lastnih delnic kakor tudi na število članov NS. Po besedah predstavnika Ringa, je osnutek prospekta za prevzem že bil posredovan na ATVP, ki naj bi pod drobnogled vzela celoten postopek prevzema Heliosa.

Domžale, 7. april, 2014

——————————————————————————–

Ring International za 78 % Heliosa odštel slabih 113 milijonov EUR – Javnosti in delničarjem se bo novi lastnik predstavil s prespektom

Avstrijski Ring International je v minulem tednu prevzel večinski delež Heliosa, s čimer je postal 77,93 % lastnik. Ob upoštevanju cene 520,00 EUR za posamezno delnico je za paket odštel 112.841.560,00 EUR. Skladno z Zakonom o prevzemu (ZPre-1) je preko Seo-neta dne 04.04.2014 bila dana tudi prevzemna namera, zaradi česar lahko mali delničarji v kratkem pričakujejo obvestilo o prevzemu ter seveda ponudbo za odkup delnic.

Po besedah zastopnika Ring International, naj bi osnutek prospekta že bil posredovan na Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP), zaradi česar delničarji na skupščini v zvezi s tem niso dobili dodatnih odgovorov.

Sprememba statuta in imenovanje novega NS

Predstavnik Ringa je podal nasprotni predlog, v katerem se črta tudi določilo 16.A člena, ki sicer omejuje Upravo pri sklepanju poslov, katerih vrednost presega 5 milijonov EUR oziroma je Uprava dolžna pridobiti soglasje NS. Na izrecno vprašanje Društva MDS ali je slednja sprememba v kakršnikoli povezavi s sindiciranim posojilom v višini 132 milijonov EUR, vendar odgovor na slednje ni dobila.

Imenovani so bili tudi novi člani NS po nasprotnem predlogu glavnega delničarja in sicer predsednik Uprave Ringa, Gerald Martens, finančni direktor Ringa, Ralph-Leo Lanckohr, predsednik GSO Paulo Eapen in pa Michael Vilhen, kot strokovnjak na področju barv in lakov.

Društvo MDS je na sprejeti sklep napovedal vložitev izpodbojne tožbe, saj sklep ni sledil določilu 3. odstavka 274. člena ZGD-1, ki jasno pravi:

»Na skupščini se lahko glasuje o vseh članih nadzornega sveta hkrati le, če s tem soglaša večina delničarjev, ki so oddali svoj glas. Na skupščini družbe, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, se glasuje o vsakem članu nadzornega sveta posebej«

 

Delničarji so, kljub izrecnemu določilu, da bi morali glasovati o vsakem članu NS posebej, nov NS imenovali sočasno s seznanitvijo o odstopu starega NS kar v paketu, torej o vseh štirih članih NS.

 

Dodatne informacije:

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS)

Tomšičeva ulica 1

1000 Ljubljana

Tel: 01 433 40 00 ali 01 433 50 00

Mobitel: 041 633 330 ali 031 787 282

Fax: 059 923 165

E-mail: info@skupaj.si

www.skupaj.si

Oglasno sporočilo