Helios v skoraj 100 % lastništvu avstrijskega strateškega partnerja

0
2244
Vir: Helios Domžale d.d.; 5.junij 2014

Družba Helios Domžale, d. d., je s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev prejela odločbo, da je prevzemna ponudba družbe Remho Beteiligungs GmbH uspešna. V času trajanja prevzemne ponudbe, od 28. 4. 2014 do vključno 28. 5. 2014, je prevzemno ponudbo za delnice družbe Helios Domžale, d. d, sprejelo 1.325 oseb za skupno 60.090 delnic, kar predstavlja 21,58 % vseh še nepridobljenih delnic ciljne družbe.

Z zaključkom transakcije za nakup 73,12 % delnic od konzorcija prodajalcev je 3. aprila 2014 Remho, matična družba za celotno divizijo premazov družbe Ring International Holding (RIH), že postala lastnica 77,93 % delnic Heliosa. Po zaključku prevzemne ponudbe je tako Remho 99,51 % lastnik vseh delnic Heliosa. Zadnjih 0,49 % delnic bo pridobil z iztisnitvijo malih delničarjev, ki naj bi sledila kmalu po zaključeni prevzemni ponudbi.

Združeni podjetji, ki predstavljata visokokonkurenčnega igralca v industriji premazov, morata zdaj postaviti temelje v procesu integracije, da bi karseda hitro minimizirali motnje in dosegli skupne sinergije. Najbolj pomembne sinergije so geografsko dopolnjevanje in dopolnjevanje palete izdelkov, potencial navzkrižne prodaje in skupna prizadevanja razvoja, s poudarkom na inovacijah.

Novo poslanstvo Heliosa je biti eden od vodilnih podjetij in aktiven združevalec v industriji premazov v Evropi, posebej v jugovzhodni Evropi in regiji SND. To pomeni tudi ohranjanje slovenske identitete Heliosa in Heliosovih blagovnih znamk. Finančna struktura Heliosa bo ostala trdna, kar je podlaga za bodočo poslovno uspešnost.

Gerald Martens, predsednik uprave RIH in predsednik nadzornega sveta Heliosa Domžale, d. d.: “Zelo smo zadovoljni z rezultatom prevzemne ponudbe. Ta dokazuje, da so delničarji ponujeno ceno ocenili kot pošteno in sprejemljivo. Ring kot strateški partner tako s Heliosom postaja eno. Sedaj smo na skupni poti implementacije integracijske strategije, ki Helios in RIH-ovo divizijo premazov vodi med vodilne evropske igralce na trgu premazov, s ponudbo široke palete izdelkov.”

Aleš Klavžar, predsednik uprave Heliosa Domžale, d. d.: “Zavedamo se, da smo na začetku nove poti. Proces integracije bo pomembno opredelil prihodnji uspeh razširjene Skupine, zato potrebujemo motivirane in zavzete zaposlene in druge ključne deležnike. Veseli bomo, ko bomo lahko poročali o prvih pozitivnih učinkih integracije.”

Prodajni konzorcij je začel prodajni postopek Heliosa z javnim razpisom za oddajo ponudb v avgustu 2012. RIH je vstopil v prodajni postopek kot strateški investitor, da bi podprl dolgoročen razvoj dela podjetij v skupini RIH, in podpisal NDA septembra 2012. Ključni mejnik je bil postavljen 16. oktobra 2013 s podpisom kupo-prodajne pogodbe med konzorcijem prodajalcev Heliosa in RIH-om kot najboljšim ponudnikom v postopku prodaje. 3. aprila 2014 se je zaključila transakcija za nakup večinskega deleža, postopki, povezani s prevzemom, pa so skupno trajali približno dve leti in pol.

Oglasno sporočilo