Župan Marjan Šarec podpisal pogodbe v sklopu medobčinskih kohezijskih projektov

0
2574
Vir: Občina Kamnik; 11.junij 2014

Občina Kamnik je v sklopu medobčinskih kohezijskih projektov Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik (ki vključuje tudi nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik) in Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik v lanskem letu pridobila gradbena dovoljenja in na javnih razpisih pravnomočno izbrala izvajalce gradnje komunalne infrastrukture.

Za oba projekta že od septembra 2013 čakamo na izdajo odločbe za pridobitev nepovratnih sredstev. Kljub temu, da zaradi zapletov pri izdaji odločb, le-teh še nismo prejeli, zaradi zakonskih rokov okoljske zakonodaje (do konec leta 2015) ne smemo več odlašati z začetkom del, sicer infrastruktura ne bo pravočasno izgrajena.Včeraj je bil na seji Vlade sprejet sklep, ki nas je napotil k takojšnjemu začetku del.

Občina Kamnik bo tako s potrditvijo Občinskega sveta Občine Kamnik, z začasnim zalaganjem lastnih sredstev, začela z izvedbo izgradnje kanalizacije in vodovoda na območji Kamnika v mesecu juniju 2014.

Občina Kamnik je za izgradnjo kanalizacije in vodovoda na območju Stranj in Tunjic podpisala pogodbo z naslednjimi izbranimi izvajalci:

  • Gorenjsko gradbeno družbo d.d.,
  • SGP Graditelj d.d. s podizvajalcem,
  • Komunalnim podjetjem Kamnik d.d..
  • Nadzor nad izgradnjo bo izvajalo podjetje Štraf d.o.o..

Začetek gradnje kanalizacije na območju Stranj in Tunjic bo v mesecu juniju 2014 oziroma takoj po uvedbi del, zaključek del pa se predvideva v naslednjem letu. Občina Kamnik skupaj z ostalimi sosednjimi občinami še vedno kandidira za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev. Izgradnja kanalizacije in vodovoda v Tuhinjski dolini se bo začela takoj po pridobitvi odločbe o sofinanciranju projekta s strani evropskega kohezijskega sklada in države.

V sklopu projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik pa sta bila na javnem razpisu izbrana naslednja izvajalca, danes pa tudi podpisana pogodba:

  • Komunalno podjetje Kamnik d.d. s podizvajalcem,
  • Gorenjsko gradbeno družbo d.d..
  • Nadzor nad izgradnjo bo izvajalo podjetje Proctor d.o.o..

Začetek gradnje vodovoda v naseljih Šmarca, Volčji Potok, Perovo, Tkalska pot je predviden v juniju 2014. Gradnja je razdeljena v dve faz. V prvi fazi se predvideva izgradnja dela vodovoda od krožišča pri Qlandiji do Arboretuma Volčji Potok ter naprej po cesti proti golf igrišču, ostali odseki pa se bodo izvedli po pridobitvi odločbe o sofinanciranju projekta s strani evropskega kohezijskega sklada in države.

Oglasno sporočilo