Peticija županu glede šolskih prevozov

0
3042
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 24.junij 2014

Nekateri predstavniki ste me spraševali, kako je s peticijo glede šolskih prevozov. Točne informacije nimam. Podpisov, ki sem jih dostavila v šolo po koncu roka, je bilo cca 500. Koliko se jih je nabralo še v tem času na OŠ Domžale, ne vem. Glede na pismo župana v zadnjem Slamniku, je župan peticije prejel. Njegov odgovor na dogajanja, me je milo rečeno precej razburil, zato sem na uredništvo Slamnika poslala pisni pripevek, ki naj bi bil objavljen v naslednji številki Slamnika.

V priponki vam pošiljam “odprto pismo” županu. Verjetno bom to isto pismo poslala tudi vsem svetnikom. Več kot toliko, sama trenutno ne morem narediti. Meni se z letošnjim šolskim letom izteče mandat v svetu staršev in nisem prepričana, če bom še imela željo kandidirati. V vsakem primeru, pa sem pripravljena pomagati še naprej.

 

»Spoštovani« župan

V zadnji številki Slamnika (številka 5, maj 2014, letnik LIV), na strani 4, ste nas razveselili s svojim pismom – Prevozi otrok. Ne razumem, zakaj vas je presenetila peticija s strani zaskrbljenih staršev otrok iz Ihana in okolice? Ste morda pričakovali, da bomo kar molčali in brez pripomb plačevali nekaj, kar je bilo vsa ta leta brezplačno za vse otroke (tudi vaše), ki so se vozili na matično šolo v Domžale? Pozivate nas, naj starši izvajamo nadzor nad potmi, ki se jih poslužujejo naši otroci oziroma vsi mi? Kakšen nadzor? Omenjate pot ob Kamniški Bistrici od Ihana do Domžal. Je to tista pot, ki poteka skozi gozd po asfaltni cesti brez pločnikov in predstavlja dirkališče voznikom med Ihanom in Študo? Po vaše se potem ta »varna pot« nadaljuje po makadamski, neosvetljeni sprehajalni poti, ki pozimi ni očiščena? Ne govorite nam, da imajo naši otroci varne poti v šolo. Naši otroci hodijo v Podružnično šolo po cestah brez pločnikov in z mnogimi nevarnimi odseki na tej poti. Po celem Prelogu in Ihanu po levi strani glavne ceste ni pločnika, ni poskrbljeno za umiritev prometa, ni dovolj prometne signalizacije, prehod pri hotelu Krona je smrtno nevaren in še bi lahko naštevala. Preko vodstva šole in civilne iniciative smo neskončno dolgo časa pozivali Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Domžale, da naj vendarle nekaj storijo. Z eno samo odločbo/ugotovitvijo bi lahko uredili vse probleme. Napisati bi morali le, da varne poti za naše otroke dejansko NI!
Zakon pravi, da je »Pravica do brezplačnega prevoza osnovnošolskih otrok urejena s 56. členom Zakona o osnovni šoli, način financiranja prevozov pa urejata 81. in 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Na podlagi omenjene zakonodaje imajo pravico do brezplačnega prevoza učenci, katerih prebivališče je oddaljeno več kot štiri kilometre od matične osnovne šole, ne glede na oddaljenost v 1. razredu (v kolikor imajo spremstvo), v ostalih razredih pa, če organ, ki je pristojen za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo in otroci s posebnimi potrebami (če je tako določeno v odločbi o usmeritvi)«. Druga možnost pa je, da lahko občina Domžale tem vozačem, ki se vozijo, pa nimajo priznano, da so upravičeni kot vozači, prizna prevoz v obliki NADSTANDARDA. Tukaj se seveda takoj postavi vprašanje, koliko denarja gre za vaš/županov nadstandard (Audi Q6, pogostitve, fotografiranje na vsakem vogalu,…..)?
Naj poudarim še to, da je takih otrok, ki ne bodo upravičeni do brezplačnega prevoza kar dve tretjini. Zavedati se moramo, da ni samo Občina tista, ki ji primanjkuje sredstev, ampak tudi večini prebivalcev te naše ljube Slovenije. Največja cvetka vsega tega pa je, da je Občina svetovala/namignila vodstvu šole okvirno ceno, ki naj bi jo starši doplačevali in sicer 0,12 centa na kilometer, kar je cena kilometrine, ki pripada javnim uslužbencem. Glede na priporočeno ceno, bi tako samo naša družina plačevala približno 18 eur mesečno za avtobusni prevoz (3,2 km v eno smer). Ali si morda kdo od vas bralcev predstavlja otroka, da bo vsak dan, ne glede na vremenske razmere prepešačil do 8 km, s torbo težko tja do 8-9 kg?

Dragi župan, sram me je, da ste moj sokrajan in osebno menim, da je skrajni čas, da se streznite in začnete delati v dobro vseh prebivalcev Občine Domžale. Konec koncev bodo kmalu volitve. Mojega glasu ne boste dobili.

Katarina Kralj Marinček
Lipova ulica 1 Ihan
1230 Domžale

Ihan, 10.6.2014

Oglasno sporočilo