Javno pismo predsedniku ZSSS g. Semoliču: Dovolj je škodovanja Heliosu!

0
3437
Vir: Helios Domžale d.d.; 1.julij 2014

Spoštovani g. Semolič!
V Heliosu se je po prihodu novih lastnikov število zaposlenih povečalo

Družba Helios je do zdaj potrpežljivo poslušala neupravičene izjave t.i. strokovnjakov, ki so nove lastnike Heliosa obtoževali, da zaradi njih upada število zaposlenih v Sloveniji. V družbi Helios menimo, da je bilo neutemeljenih obtožb in posledično škode za to izjemno slovensko podjetje že dovolj. Od 3. aprila 2014, ko se je z zaključkom transakcije spremenilo večinsko lastništvo Heliosa, so družbe Skupine Helios v Sloveniji redno odpovedale pogodbo o zaposlitvi 7 zaposlenim, od tega štirim menedžerjem z individualnimi pogodbami o zaposlitvi. Na drugi strani je Helios v Sloveniji sklenil pogodbe s 14 usposobljenimi strokovnjaki, za katere verjamemo, da bodo z znanji družbi doprinesli znatno dodano vrednost. Predstavniki sindikata Heliosa bi lahko te informacije pridobil kadar koli in bi jih lahko tudi potrdil. Z razočaranjem ugotavljamo, da se zdi, da vodij sindikata v Heliosu ne vodijo dejstva ampak drugi motivi.

Vodstvo Heliosa ni nikoli grozilo vodjem sindikata
Helios ostro zavrača obtožbe, da je uprava družbe grozila sindikalistki. Vodje sindikata zanemarjajo dejstvo, da jih veže pravni dokument, ki jasno določa dolžnosti in pravni okvir za vsakega zaposlenega in člana nadzornega odbora za javne nastope. Za družbo Helios in njene zaposlene velja slovensko pravo in zakonodaja na področju zaupnosti informacij, trgovanju z notranjimi informacijami in poslovnimi skrivnostmi. Po zakonu zaposleni družbe ne sme razkriti kakršnih koli poslovnih tajnosti ali drugih informacij, ki imajo ali bi lahko imele vpliv na ceno delnic. Vse pomembne zaveze zaposlenih so nadalje določene v pogodbah o zaposlitvi in v kolektivni pogodbi. Vodje sindikata, ki so obenem tudi člani nadzornega sveta, so dolžni delovati v skladu z veljavno zakonodajo (vključno z borzno zakonodajo) in s statuti družbe. Hkrati so dolžni narediti tudi vse, kar je v njihovi moči, da zaščitijo interese družbe in da preprečijo, da seji dela škoda.

Predstavnici sindikata smo priporočili, naj stopi pred javnost šele po tem, ko bo večina zaposlenih seznanjenih z realnim stanjem in v kolikor bodo po tem še vedno podpirali interes po strategiji komuniciranja, kije sprožila trenutni medijski cunami.

Zaposlenim v Heliosu znižanje plač ni vsiljeno
V nasprotju s trditvami vodij sindikata v javnosti, vodstvo Heliosa nikogar ne silil, da privoli v znižanje plač, ampak svoje zaposlene v Sloveniji prosi za prostovoljno privolitev v manjše znižanje po obstoječi kolektivni pogodbi. Od vsakega posameznega zaposlenega v Heliosu je zdaj odvisno, ali bo prispeval za prihodnost celotne Skupine.

Kot je vodstvo Heliosa že večkrat poudarilo, so krizne razmere v Rusiji in Ukrajini, poplave v Srbiji in šibko gospodarstvo na področju Balkana, močno vplivali na padec prodaje in rezultata, saj se vse to dogaja na trgih, ki so za Helios ključni.

Kljub temu bomo sledili strategiji da je v Sloveniji center ključnih aktivnosti za celotno področje premazov povečane Skupine Helios. Prav tako se bomo – razen v primerih ekonomske krize – popolnoma držali obljub in zavez, ki smo jih dali prodajalcem družbe Helios ob prevzemu, in sicer da ohranjamo raven zaposlitve (število zaposlenih z pogodbami za nedoločen čas) v Heliosu za področje Slovenije.

G. Semolič, pričakujemo, da takoj sprožite notranjo preiskavo
Predsednik Državnega zbora RS g. Veber je izjavil, da je neupravičene obtožbe glede prezadolženosti, slabega finančnega stanja in neplačil dobaviteljem s strani Heliosa izrekel na podlagi informacij, ki jih je prejel od članov sindikata družbe Helios.* Trenutna raven dolga družbe Helios je ocenjena na manj kot 80 milijonov EUR in je tako znatno nižja v primerjavi z ravnijo dolga v istem času lani (ta je bila okoli 110 milijonov EUR), družba Helios pa je tudi eden najbolj rednih plačnikov svojim dobaviteljem.

Pričakujemo, da boste zavoljo časti in dramatičnih posledic, ki jih nepreverjene informacije povzročajo družbi Helios, sprožili notranjo preiskavo, s katero boste identificirali osebe, ki z netočnimi informacijami konstantno zavajajo javnost in tudi člane slovenskega parlamenta. Dovolj imamo obtožb o spletkarjenju, grožnjah in mobingu na delovnem mestu. Namesto, da izrekate nepremišljene in senzacionalističnih obtožbe, ki nimajo realne osnove, raje pomislite na škodo, ki se s tem povzroča ne samo za družbi Helios, ampak tudi za celotnemu slovenskemu gospodarstvu. Od ZSSS pričakujemo, da se bo odzvala in ukrepala proti odgovornim za škodo, ki nastaja.

V Heliosu kontinuirano vzdržujemo dialog s predstavniki delavcev in se z njimi sestajamo vsaj dvakrat mesečno. Zaskrbljujoče pa je, da rezultat tega dialoga ni razumevanje dejstev ali zbliževanja stališč, temveč iskanje medijske popularizacije in izkrivljanje dejanskega stanja. V takih okoliščinah uprava ne more voditi konstruktivnega in enakovrednega dialoga.

Aleš Klavžar
Predsednk uprave Helios Domžale, d.d.

Gerald Martens
Predsednik nadzornega sveta Helios Domžale, d.d.

Oglasno sporočilo