4. izredna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
3088
Vir: Občina Kamnik; 31.julij 2014

Včeraj je v Sejni dvorani občinske stavbe potekala 4. izredna seja Občinskega sveta Občine Kamnik na kateri so svetnice in svetniki za v.d. direktorja Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik potrdili Francija Kramarja.

Prisotnih 27 članov Občinskega sveta je najprej potrdilo Zapisnik 32. redne seje Občinskega sveta.

Sledila je točka Volitve in imenovanja, kjer je svetnik Vido Repanšek povedal: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 36. seji, 17. julija 2014, obravnavala zahtevek Sveta Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik, v katerem je le-ta ustanovitelja zaprosil za soglasje k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja zaradi odstopa dosedanje direktorice, Urške Kolar. Komisija je po razpravi na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik« pripravila predlog sklepa oziroma soglasja k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja, ki ga daje Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.«

V.d. direktorja Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik Franci Kramar

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Kamnik so se tako seznanili z odstopom Urške Kolar z mesta direktorice javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik« ter po kratki razpravi, v kateri so izpostavili predvsem težnjo po spremembi Statuta Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik, spremembo vodstvenih izkušenj direktorja in daljši odpovedni rok direktorja, z 22 glasovi za in 0 proti dali soglasje k imenovanju Francija Kramarja, kot vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik«, in sicer za obdobje do zaključka izvedbe razpisa za delovno mesto direktorja oziroma skladno s 15. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik« najdlje za obdobje enega leta.

Oglasno sporočilo