Odprto pismo Uradu župana Občine Domžale

0
3124
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 16.september 2014

Zadeva: Obvladovanje cestno prometnih tveganj na Viru pri Domžalah

Spoštovani župan g. Toni Dragar!
Spoštovani podžupan mag. Lovro Lončar!
Spoštovanja podžupanja Andreja Pogačar Jarc!

Danes, 15.9.2014 sem na spletni strani »domzalca« prebral, da namerava član politične stranke SDS, kandidirati za župana, ker naj bi Domžalčani in krajani Vira potrebovali »pospešek«. Sicer ne vem, kaj je vaš politični kolega s tem mislil, dejstvo pa je, da na Viru ne potrebujemo nobenih pospeškov, vsaj ne v smislu pospeškov, ki jih ima »Audi A6 3.0 TDI Q AUT«. To so namreč karakteristike avta, ki je dne 13.9.2014 usmrtilo Vašega občana, Tvojega soseda in Vašega učenca na nevarnem cestnem odseku od trgovine na Bukovčevi cesti do ovinka, ko cesta ostro zavije proti Paprinici Količevo.

Najprej želim pojasniti, da razumem, da popolne varnosti v cestnem prometu ni možno doseči, saj v tem primeru ne bi nihče smel uporabljati cest in bi bile same sebi v namen, kar pa seveda ni cilj gradnje cest. Zato je v zvezi z uporabo cest, poleg usmerjevalnih ukrepov, potrebno vzpostaviti tudi tro-nivojsko kontrolno okolje, ki zagotavlja spoštovanje varnosti v cestnem prometu oz. je potrebno vzpostaviti:
• preventivne kontrolne mehanizme (npr. ozaveščanje udeležencev v prometu, postavitev cestno varnostnih ovir),
• detektivne kontrolne mehanizme (npr. uporaba merilnikov hitrosti) in
• korektivne oz. represivne kontrolne mehanizme (npr. dajanje kazni za prekrške).

Na podlagi vseh strokovnih podlag, ki jih poznam, izhaja, da so pri obvladovanju tveganj, najbolj učinkoviti in najcenejši preventivni kontrolni mehanizmi. Verjetno to velja tudi za obvladovanje cestno prometnih tveganj, kar posledično pomeni, da so torej cestno varnostne ovire oz. »ležeči policaji« najbolj učinkovit ukrep. Pojasniti želim še, da je s ciljem, da se zagotovijo preventivni kontrolni mehanizmi oz. programi, Zakonodaja od vas zahtevala, da vzpostavite Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Domžale (v nadaljevanju Svet). Župan je to storil dne 19.12.2007. Član Sveta je tudi predstavnik policije.

Za določitev vsebin, ki jim mora Svet na ravni Občine Domžal posvetiti posebno pozornost zakonodaja predlaga, da se upoštevajo nekatera načela:
• zbiranje podatkov o prometnih nesrečah,
• identifikacija nevarnih mest, odsekov ali območij, ogroženih skupin,
• analiza stanja in določitev ciljev,
• načrtovanje ukrepov,
• vrednotenje ukrepov in izbor,
• izvajanje ukrepov,
• opazovanje učinkov in vrednotenje rezultatov.

Zato upravičeno od Vas pričakujem, da krajanom Vira argumentirano pojasnite:
• kakšne konkretne analize, aktivnosti in ukrepe za obvladovanje cestno prometnih tveganj na Viru pri Domžalah od npr. leta 2010 dalje je predlagal Svet?
• katera področja na Viru so identificirana kot nevarna mesta?
• s kakšno stopnjo so neodvisno ocenjena tveganja, kjer že ležijo cestne ovire?
• koliko avtomobilskih nesreč ali drugih prometnih incidentov je bilo v zadnjih desetih letih na navedenem cestnem odseku (od ovinka pa do trgovine ali do cerkve)?
• koliko prekoračitev hitrosti so ujeli radarji policije na tem cestnem odseku (št. prekrškov do 65 km/h, št. prekrškov od 66 do 100 km/h ter št. prekrškov nad 100 km/h) v zadnjih petih letih?

V preteklosti je bilo namreč, na ovinku, ko Bukovčeva cesta ostro zavije proti Papirnici Količevo, že več nesreč, zato že vsaj tri leta na neformalen način opozarjam, da je potrebno od navedenega ovinka pa do trgovine na Bukovčevi cesti postaviti cestne ovire. Pa ne samo zaradi objestnih voženj, ampak ker je po mojem mnenju, ta cestni odsek že sam po sebi bolj tveganj. Ko pa sem na spletni strani »domzalca« pod novico o »avtomobilski tragediji« prebral, da je o avtomobilskem divjanju na tem cestnem odseku policijsko postajo Domžale že vsaj dvakrat obvestila fotografinja iz Valvazorjeve ulice ter ob dejstvu, da na Viru v določenih manj tveganih ulicah že stojijo cestne ovire, pa sem se odločil, da Vam pišem s ciljem, da krajanom Vira pojasnite tudi, zakaj še do sedaj na tem odseku ni prišlo do konkretnih ukrepov oz. nam pojasnite kako se nameravate kar najhitreje oz. s »pospeškom« lotiti tega izziva, da ne bo v kratkem času oz. še pred lokalnimi volitvami prišlo do še večje tragedije, kot pa je bila ta, ki jo navajam?

V okviru svojih delovnih obveznosti za katere sem plačan (dobim sejnino) in se posredno lahko nanašajo na navedeni škodni dogodek, sem dne 16.9.2014 preventivno aktiviral vse tri notranje kontrolne funkcije.

V pričakovanju odgovora Vas lepo pozdravljam.

Vinko Letnar

Oglasno sporočilo