Mavrični dan v Krtini

0
5808
Vir: Občina Domžale; 24.september 2014

Prvega septembra 2014 je v nove prostore enote Mavrica Vrtca Urša prvič vstopilo 87 otrok. V tem času so otroci skupaj z vzgojiteljicami, učenci in učitelji Podružnične šole Krtina pripravili slavnostni dogodek, katerega se je udeležilo veliko število staršev in krajanov.

Ravnateljica OŠ Dob, Barbka Drobnič je v svojem nagovoru predstavila zgodovino Podružnične šole Krtina in leta, ki so zaznamovala šolo. Šola, ki šteje že 106 let, je v letu 2011 postala bogatejša za prenovljeno podstrešje, s čimer je šola pridobila dodatno učilnico, v letošnjem letu pa še za novi prizidek.

 

Ravnateljica Vrtca Urša, Martina Pančur se je zahvalila Občini Domžale za novo pridobitev, izvajalcu ter zaposlenim v Vrtcu Uršu, ki sledijo viziji vrtca, da so ljubeče, strokovne in se zavedajo, da je njihovo delo prav posebno poslanstvo. »Nova enota Mavrica je izmed naših petih enot prva enota, ki ni locirana v strogem centru Domžal. Z veseljem lahko povem, da smo z gradnjo vrtca praktično pokrili vse potrebe po otroškem varstvu v naši občini. Enota Mavrica zažari v vseh žarečih barvah in naj naredi našim otrokom čim več čudovitih dni in lepih spominov, ki jih bodo spremljali skozi celo življenje« je še dodala gospa ravnateljica.

Župan Občine Domžale, Toni Dragar se je v svojem govoru zahvalil vsem, ki so omogočili, da je se je investicija lahko izvedla ter dodal: »Danes je pomemben dan tako za Občino kot za vse starše in njihove otroke, ki obiskujejo enoto Mavrica in Podružnično šolo Krtina. Vesel sem, da smo investicijo zaključili v dogovorjenem roku in da smo znova dokazali, da lahko s smotrnim načrtovanjem sredstev tudi v teh, gospodarsko neugodnih časih, zaključimo tako velik projekt«.

Predsednik sveta Krajevne skupnosti Krtina, Janez Avsec se je pridružil zahvalam ter vse obiskovalce povabil še na predstavitev krajevnih društev.

S simboličnim prerezom traku so župan, Toni Dragar, ravnateljica OŠ Dob, Barbka Drobnič in ravnateljica Vrtca Urša, Martina Pančur tudi uradno odprli novi pridobitvi.


OPIS INVESTICIJE

Celotno investicijo, katere vrednost je znašala 2.794.000 EUR, je izvedlo podjetje Razvojni zavod d.d. in obsega dva novozgrajena objekta (prizidek k Podružnični šoli Krtina in vrtec), ki sta med seboj povezana s podzemnim hodnikom. Med objektoma je asfaltirano igrišče. V prizidku, ki je s hodnikom povezan z obstoječo šolo, so v prvem nadstropju dve učilnici, kabineta, zbornica in sanitarije, v pritličju pa razdelilna kuhinja, jedilnica in večnamenski prostor.
Drugi objekt, enota Mavrica je namenjen predšolski vzgoji. V pritličju so trije oddelki, namenjeni otrokom prve starostne skupine s pripadajočimi prostori (večnamenski prostor, kabineti, sanitarije), v prvem nadstropju pa trije oddelki za kombinirano ali drugo starostno skupino s spremljevalnimi prostori.
Dela so se začela septembra 2013 in zaključila konec meseca julija 2014. Sledila je montaža opreme in pridobitev uporabnega dovoljenja. Poleg gradnje prizidka in vrtca smo zaradi učinkovite izrabe energije energetsko sanirali tudi stavbni ovoj na podružnični šoli Krtina. Za potrebe novih objektov smo zgradili nov elektro priključek iz TP Krtina do objekta. Istočasno je zgrajen NN elektro vod in javna razsvetljava. Cesta je po posegu obnovljena v celoti. Izvajalec del je bilo podjetje KPL, d.d. vrednost del pa 106.000 EUR.

Oglasno sporočilo