Energetsko najbolj učinkovite občine 2014 so Šentrupert, Ormož in Domžale

0
2693
Vir: energetika.net; 25.september 2014

Občina Domžale – zmagovalka med velikimi občinami
Občina, ki je zmagala v kategoriji velikih občin se je na natečaj prijavila tretje leto zapored, zato komisija lahko redno spremlja njen razvoj. V občini imajo konkretno zastavljeno zmanjševanje porabe energije, na račun javne razsvetljave so uspeli zmanjšati porabo za več kot tisoč MWh, podobno na področju izpustov CO2. Zmagovalka v kategoriji velikih občin ima konkretno analizi stanja, prav tako pa je zelo dobro pripravljen tudi njihov akcijski načrt.

Občina Šentrupert – mali energetski biser in absolutna zmagovalka

Prvič v letu 2012 in letos že drugič je strokovno komisijo prepričala občina Šentrupert, ki je že ob prvem priznanju razkrila svoj načrt – postati energetsko neodvisni. Zmagovalka v kategoriji malih občin se ponaša z učinkovito strategijo energetske samooskrbe, ima detajlno analizo stanja na posameznih področjih in sploh, predvsem pa se zaveda prioritet in nalog, ki jih je potrebno opraviti, če želijo doseči rezultate. Osnovno šolo in vrtec daljinsko ogrevajo na lesno biomaso, zmanjšujejo porabo energije na področju javne razsvetljave, vodijo energetsko knjigovodstvo in skrbijo za kratke transportne poti biomase. Predvsem pa se lahko pohvalijo z jasno vizijo nadaljnjega razvoja.

Občina Ormož – zmagovalka med srednje velikimi občinami

V zmagovalki v kategoriji srednje velikih občin, ki imajo več kot 5000 prebivalcev, imajo jasno zastavljen terminski plan izvajanja ukrepov na področju OVE in URE. Že od leta 2010 skrbijo za postopno rekonstrukcijo in ugašanje javne razsvetljave, konkretno zmanjšujejo izpuste CO2 in ustvarjajo prihranke v MWh. Občina sodeluje tudi v kar štirih evropskih projektih, imajo dobre lastne rešitve, ki prispevajo k energetski neodvisnosti, imajo dobro narejeno oceno okoljskih vplivov, kar je člane najbolj pozitivno presenetilo pa je velika ambicioznost.

Mestna občina Velenje – dvakrat zmagovalka, letos s posebnimi dosežki

V Velenju nenehno izvajajo projekte s področja URE in OVE in predstavljajo enega od najpomembnejših energetskih stebrov Slovenije, saj se izjemno dobro zavedajo negativnih vplivov proizvodnje fosilnih goriv. V letošnjem letu so prejeli posebno nagrado komisije En.občina 014 za kontinuirano delo na področju učinovite rabe energije, saj občina pri projektu sodeluje že od samega začetka.

Natečaj En.občina je namenjen občinam, ki se zavedajo energetsko učinkovitega ravnanja in v tem vidijo priložnost za izboljšanje energetskega stanja v lokalni skupnosti: »Komisija je tudi letos imela izjemno težko delo, saj se slovenske občine vse bolj zavedajo pomena izboljšanja učinkovite rabe energije in uvajanja obnovljivih virov energije. Vsako leto so bolj uspešne pri samostojnih ali projektih v sodelovanju z različnimi partnerji. V petih letih, odkar nagrado podeljujemo, smo zaznali, da se projekti večinoma dotikajo energetske učinkovitosti stavb, predvsem občinskih uprav, šol in vrtcev, aktivnosti na področju prometa ter spodbujanja uvajanja novih tehnologij in rabe obnovljivih virov energije,« je povedala Mateja Kegel Kozlevčar, vodja projekta En.občina.

Komisija v sestavi Rajko Leban, GOLEA, dr. Mihael Sekavčnik, Fakulteta za strojništvo UL, mag. Boris Sučić, IJS, mag. Tomaž Fatur, Solvera Lynx, dr. Vlasta Krmelj, EnergaP, Gorazd Marinček, Slovenski E-forum, mag. Sabina Jordan, ZAG in Mateja Kegel Kozlevčar, Energetika.NET je imela težko delo, saj so vse prijavljene občine dokazale, da razumejo pomembnost obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije v lokalni skupnosti. Sicer se je letos za nagrado potegovalo 8 občin, poleg že omenjenih še občine Idrija, Koper, Markovci in Punconci.

Foto (avtorica: Barbara Reya): Z leve – župani občin Velenje, Ormož, Šentrupert, Domžale

Več informacij:

Mojca Šteiner, odnosi z javnostmi projekta En.občina 014

+386/40-120-771

Mail: mediji@energetika.net

Oglasno sporočilo