Cenejše storitev upravljanja stanovanj v Domžalah – REALNOST, NE ZGOLJ POLITIČNA OBLJUBA

0
2560
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 3.oktober 2014

Prebivalci Domžal se soočajo z visokimi stroški upravljanja nepremičnin. Kandidat za župana Občine Domžale Robert Hrovat opozarja na nesprejemljive pogoje, s katerimi se soočajo predvsem prebivalci SPB-ja. Danes jim je predstavil svojo rešitev za upravljanje z nepremičninami, pri čemer se zgleduje po že preverjenih praksah v nekaterih slovenskih občinah. Če bo izbran za župana, bo ustanovil lastno javno neprofitno podjetje in zagotovil bistveno znižanje obratovalnih stroškov.

Zakaj stanovalci Domžal za bivanje plačujejo več kot je potrebno?

V trenutni krizni situaciji za marsikoga vsak privarčevan evro pomeni veliko. Tega se zaveda tudi Robert Hrovat, kandidat za župana Občine Domžale, ki v svoj prioritetni načrt opravljanja županske funkcije uvršča racionalizacijo stroškov upravljanja lastnih nepremičnin. »Ustanovil bom občinsko podjetje za upravljanje nepremičnon v lasti občine. S tem pa bom lahko tudi našim občanom nudil storitve upravljanja z nepremičninami, in sicer po neprofitni ceni, kar je bistveno bolj ugodno od trenutnih cen, ki jih stanovalci plačujejo danes,« poudarja Hrovat.

Ustanoviti je treba lastno javno podjetje
Hrovat se pri tem zgleduje po že uveljavljenih dobrih praksah, ki so se kot učinkovite izkazale v mnogih slovenskih občinah, med njimi so tudi Slovenska Bistrica in Slovenske Konjice. Kot razlaga Hrovat, so v teh občinah ustanovili lastno javno podjetje za upravljanje svojih nepremičnin, ki sicer svojo dejavnost še dodatno izvaja tudi na trgu. Tovrstno podjetje je primarno ustanovljeno z namenom upravljanja lastnih nepremičnih, občanom pa tako svoje storitve nudi po neprofitno ceni, ki so občutno ugodnejše kot cene na trgu. »Obstaja pa tudi možnost, da se takšno podjetje ustanovi kot invalidsko, kar seveda pomeni še dodatno vrednost,« še izpostavlja Hrovat.

Odzivnost v 24 urah
Za potrebe novega podjetja ne bo potrebno zaposliti novih ljudi, saj so zadostni kadri že zaposleni na občini. Poleg dejavnosti za občino, bodo ti kadri v okviru podjetja še delovali na trgu. S tem bomo lahko zagotovili tudi odzivnost v roku 24 ur.

Oglasno sporočilo