Poročilo o izidu volitev župana Občine Kamnik

0
3453
Vir: Občina Kamnik; 10.oktober 2014

Občinska volilna komisija Občine Kamnik je na svoji redni seji v sredo, 8. oktobra 2014, sprejela poročila o izidu glasovanj na Lokalnih volitvah 2014.

Na volitvah za župana Občine Kamnik – prvi krog, dne 5. 10. 2014, je od skupno 23.675 volivk in volivcev glasovalo 11.899 volivk in volivcev, s potrdilom ni glasoval nihče. Volilna udeležba je bila 50,26 odstotna. Oddanih je bilo 11.894 glasovnic, neveljavnih je bilo 115 glasovnic, veljavnih pa 11.779 glasovnic. Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

Občinska volilna komisija je sprejela ugotovitev, da je večino glasov prejel kandidat Marjan Šarec in tako župan Marjan Šarec nadaljuje 4-letni mandat.

Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Kamnik

Na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Kamnik je bilo oddanih 11.885 glasovnic, od tega 11.668 veljavnih in 217 neveljavnih glasovnic. Mandati so skladno s 15., 16. in 17. členom Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12) ter na podlagi ugotovitev Občinske volilne komisije z dne 8. 10. 2014, dodeljeni naslednjim listam:

Člani Občinskega sveta Občine Kamnik, izvoljeni na rednih lokalnih volitvah v nedeljo, 5. 10. 2014

Oglasno sporočilo