Podpisana Koalicijska pogodba med Listo Marjana Šarca – NAPREJ KAMNIK! in Novo Slovenijo Kamnik

0
2744
Vir: Občina Kamnik; 12.november 2014

Župan Marjan Šarec, predsednik Liste Marjana Šarca – NAPREJ KAMNIK!, in mag. Matej Tonin, predsednik Nove Slovenije – krščanski demokrati, občinski odbor Kamnik, sta popoldan v Poročni dvorani občinske stavbe podpisala Koalicijsko pogodbo za mandatno obdobje 2014 – 2018, v kateri je zapisan enakopraven odnos obeh koalicijskih partnerjev.

S podpisom pogodbe pa je danes svojo funkcijo poklicnega podžupana Občine Kamnik v mandatnem obdobju 2014 – 2018 nastopil tudi Matej Slapar. Poleg pogodbe je bil podpisan še Protokol o sodelovanju koalicijskih svetniških skupin v Občinskem svetu Občine Kamnik.

Kljub temu, da gre za formalno koalicijo dveh najmočnejših strank v Občinskem svetu Občine Kamnik, pa je v Koalicijski pogodbi zapisano, da koalicija ponuja opoziciji »Partnerstvo za napredek občine Kamnik«, katerega namen je doseči čim širše soglasje in enotnost pri rešitvah za občino Kamnik. Sodelovanje bo temeljilo na enakopravni udeležbi opozicijskih predstavnikov pri usklajevanju (naj)pomembnejših odločitev in projektov v občini Kamnik pred formalno obravnavo aktov na sejah občinskega sveta.

Novi podžupan Občine Kamnik Matej Slapar

Župan Marjan Šarec je ob podpisu pogodbe poudaril: »Tudi to dejanje smo opravili. V tem mandatu smo se odločili, da bomo zadeve delali nekoliko drugače, kot v prejšnjem. Zato smo tudi pristopili k pogovorom o koaliciji. Poglede na to zadevo imava z mag. Matejem Toninom nekoliko različne. Jaz mogoče gledam manj iz državnozborskega vidika kot mag. Matej Tonin, ki je tukaj nekoliko bolj formalist. Mislim pa, da je to prav in zato smo sklenili Koalicijsko pogodbo. Tudi, ko so potekali koalicijski pogovori, smo ugotovili, da med nami bistvenih razlik pri tistih zadevah, ki so pomembne, ni. Pomembne so tiste, ki vodijo naprej in vodijo v napredek. Osredotočili smo se na turizem in družbene dejavnosti, saj je tam tudi največ investicij. Ne bomo odpirali ideoloških tem, ker na tem nivoju to ni pomembno. Mislim, da so svetnice in svetniki obeh svetniških skupin od ljudi izbrani na tak način, da se bo dalo delati. Vsak svetnik se tega zaveda in bodo delali tudi v tem duhu. Naše sodelovanje smo s Koalicijsko pogodbo bolj formalizirali in se jo bomo tudi trudili izpolniti. Vanjo smo zapisali rešljive ideje, ob bistveni predpostavki, kaj se bo dogajalo tudi na državni ravni. Naše skupno geslo je, da naredimo čim več, za čim manj. In če nam bo to uspelo, potem bomo naredili veliko.«

Župan Marjan Šarec, mag. Matej Tonin, podžupana Občine Kamnik Igor Žavbi in Matej Slapar

Mag. Matej Tonin pa je še dodal: »Po dolgih 20. letih se Nova Slovenija podaja na neko novo pot v koalicijo. Na občinski ravni tovrstnih izkušenj še nimamo, na državni ravni jih že imamo. Prav zaradi določenih izkušenj na državni ravni, smo želeli pozitivne in dobre izkušnje prenesti tudi na lokalno raven. Predvsem določene stvari zapisati in jasno precizirati, ker če so stvari jasno dogovorjene vnaprej, se izognemo morebitnim konfliktom v kasnejšem obdobju in različnim interpretacijam. Koalicijska pogodba, ki je bila danes podpisana, je realistična. Nekateri so jo ocenjevali kot premalo ambiciozno, nekateri spet kot pretirano. Skratka, težko bomo zadovoljili vse želje in interese. Želeli pa smo predvsem to, kar je župan povedal, napisati realen dokument, ki nam bo smernica v vseh teh štirih letih, kako in na kakšen način bomo delovali. Mislim, da je ta koalicija zelo močna. Eden je največji, drugi je najbolje organiziran. Upam, da bo ta kombinacija dala zmagovito kombinacijo tudi za občino Kamnik. Mislim, da ste vi, kot največja stranka v občini Kamnik, dobili predvsem zanesljivega in trdnega koalicijskega partnerja. Župan je imel v preteklosti določene težave z zanesljivostjo in trdnostjo, v Novi Sloveniji pa smo tipi politikov, da teh težav in teh problemov nimamo, zato se o kakšni zadevi raje vnaprej natančno dogovorimo. Ko se o tem dogovorimo, pri nas beseda velja in zadeve izpeljemo. Vašo politično moč in morda naše politične izkušnje, sem prepričan, bomo uspeli uporabiti za napredek in dobro Kamnika. Ko bomo po štirih letih ocenjevali to, kar smo danes podpisali, bomo lahko z neko samozavestjo ugotavljali, da je bil korak pravilen in bi bilo morda pametno tovrstno zgodbo nadaljevati tudi v prihodnosti. Do takrat pa je še dolga pot.«

S podpisom Koalicijske pogodbe je, kot že rečeno, danes svojo funkcijo poklicnega podžupana Občine Kamnik v mandatnem obdobju 2014 – 2018 nastopil Matej Slapar, ki mu je župan iskreno čestital ter zaželel veliko uspeha pri težkem in odgovornem delu.

Oglasno sporočilo