Korupcija ali »Kdo v občini Domžale ima koristi od takšne pogodbe?«

0
7299
V uredništvo smo prejeli zanimivo, žal, anonimno pismo, ki ga kljub vsemu (skoraj neverjetna zgodba z nenormalnimi vsotami) objavljamo in hkrati sprašujemo občinski nadzorni svet (in seveda tudi svetnike, če poznajo to zgodbo), ali navedbe v pismu držijo in ali jih lahko z argumenti demantirajo…

Ob tej priložnosti pa pozivamo tudi vas, bralce, če kjerkoli v občini opazite kakršnokoli negospodarno ravnanje z davkoplačevalskim denarjem, da nas na to opozorite.

Beremo, da so občinski nadzorniki v naši občini ugotovili sporno uporabo službenega vozila domžalskega župana Tonija Dragarja v zasebne namene.

Ob tem pa zelo preseneča dejstvo, da občinski nadzorniki ne morejo, nočejo ali pa ne znajo ugotoviti – prepoznati sporne pogodbe o najemu počitniškega doma na Krku med Občino Domžale in podjetjem LEŠTAN&LEŠTAN d.o.o., s sedežem v Brezovici pri Ljubljani.

Pogodba o najemu počitniškega doma štev. 47105-23/04 je bila sklenjena že 7. aprila. 2004, dogovorjena letna najemnina pa prav bode v oči! Znaša namreč samo 12.000 EUR ali 1.000 EUR na mesec, kar je naravnost smešna vsota, če vemo, da gre za nepremičnino več kot milijonske vrednosti.
Še dosti bolj pa bode v oči aneks k taisti pogodbi štev. 47105-23/04 iz dne 10. junija, 2004, sklenjen in podpisan le dva meseca kasneje. V tem aneksu sta se namreč najemnik in najemodajalec usklajeno dogovorila, da se že tako neverjetno nizka najemnina ne bo poravnavala s plačilom v denarju, ampak kar z investicijskim vložkom najemojemalca v prenovo počitniškega doma. Prenovo bo, presenetljivo, izvajal najemojemalec kar sam, nadzor nad realizacijo in obsegom obnove pa bo oziroma naj bi izvajala Občina Domžale.

In sedaj tisto neverjetno: naša občina je v letošnjem letu 2014, financirala obnovo počitniškega doma na Krku v višini približno 150.000 EUR, končni znesek pa bo bržkone še višji. Dom je namreč leta in leta dobesedno propadal, v kar smo se lahko prepričali vsi, ki smo v preteklih letih kdaj pripeljali ali obiskali svoje otroke med kolonijo ali šolo v naravi, saj najemojemalec v vseh teh letih ni vložil v počitniški dom dobesedno nič ali skoraj nič, čeprav bi moral v obdobju zadnjih desetih let, glede na pogodbo, vložiti v počitniški dom vsaj 120.000 EUR.
Po drugi strani je najemojemalec vsako leto za sebe pridno ustvarjal dobiček. Po finančnih podatkih, dostopnih na www.bizi.si., je imel najemojemalec, podjetje Leštan&Leštan d.o.o., samo v letu 2013 nekaj manj kot 260.000 EUR čistih prihodkov. Glede na te podatke je upravičeno sklepati, da so znašali čisti prihodki najemojemalca v obdobju zadnjih desetih let več kot 2.000.000 EUR (pozor, več kot dva milijona eurov).
Kdo v naši občini ima od takšne pogodbe koristi, se zaenkrat še ne ve, a verjetno se bo tudi to kmalu izvedelo. Kot pribito pa drži, da počitniški dom, čigar gradnja se je financirala izključno z občinskimi sredstvi in z izdatno pomočjo domžalskih obrtnikov, zagotovo ni bil zgrajen zato, da bo najemniku služil za opravljanje profitne dejavnosti (istočasno tudi kot brezplačen vikend kraljevskih razsežnosti) na naše stroške, na stroške občanov občine Domžale.

Zato poziv novinarjem in odgovornim inštitucijam, naj opravijo svoje poslanstvo ter razjasnijo ozadje, kajti temu je treba narediti konec. Nam to, na žalost, ni uspelo, vsaj zaenkrat še ne.

Hvala in opravičilo za anonimen dopis.

p.s. vsaj malo vam bo v pomoč dokument, ki je objavljen tudi na internetu in sicer na povezavi:

https://www.google.si/?gws_rd=ssl#q=Po%C4%8Ditni%C5%A1ki+dom+zakljucni_racun_2009

Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE 17.november 2014

Oglasno sporočilo