Pogled iz občinske klopi Občine Domžale: Proračun, kadrovanje in … molčanje

0
2818
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 13.februar 2015

V januarski številki sem opisal moj pogled na preteklo mandatno obdobje, predvsem iz razloga, da ga bomo lažje primerjali s trenutnim dogajanjem. Na žalost pa prve ocene, ki so seveda subjektivne, ne kažejo, da bo prišlo ravno do kakšnih hudih sprememb v delovanju občinskega sveta in vodstva občine.

Koalicijo imamo. No, jo imajo. Seveda uradno spet nihče nič ne ve. Naj bi jo sestavljale županova lista, SMC in Desus. Sestavljala se je zelo dolgo, še posebej glede na to, da je župan na prvi konstitutivni seji občinskega sveta, oktobra lani poudaril nujnost za čim hitrejše ustanovitev odborov občinskega sveta, ker je pač potrebno delati. Super, sem za to. Posledica »hitrega« odziva je tudi dejstvo, da imamo imenovano eno podžupanjo, za katero pa se še ne ve točno, za kaj je zadolžena.

Tisto kar je konkretneje zaznamovalo začetek mandata, je prvo branje Odloka o proračunu občine Domžale za leti 2015 in 2016. A glej ga zlomka, tudi v tem predlogu ni bilo nobenih presenečenj. Večina investicij je namenjena za ceste, Centralno čistilno napravo in šole. Ne glede na to, da imamo v strategiji razvoja Domžal zapisano, da težimo h gospodarsko uspešnejšem mestu, ukrepov v to smer ni. In to kljub temu, da je velikost proračuna za leto 2015 dobrih 31 milijonov evrov. Ne glede na to, da je bilo pred pol leta, med volilno kampanjo, danih veliko obljub v smeri gospodarske rasti … volitve pač.

No, precej pa me preseneča, da bo občina investirala v Poletno gledališče Studenec, katerega lastnik je Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan. Nimam problema s tem, da se investira v kulturo, mislim, da je tega v našem mestu še celo premalo. V Domžalah recimo nimamo konkretnega muzeja, Kulturni dom Franca Bernika je premajhen in še bi se našlo. Naj pojasnim. KD Miran Jarc Škocjan je društvo in društva se lahko iz javnih sredstev financirajo samo na podlagi javnih razpisov. Pri nas v Domžalah, pa imamo prav za namen tega društva kar proračunsko postavko.

Če se še enkrat vrnem na seje občinskega sveta – župan in svetniki t.i. koalicije (z izjemo Desus-a) se na točki proračuna niso oglasili niti enkrat. Verjamem, da bo ob drugem branju boljše.

Naj mimogrede opozorim bralke in bralce, da se je z novim letom zamenjal tudi upravnik domžalske tržnice. Zakaj je prišlo do tega? Nov razpis, dosedanji upravnik je postavil previsoko ceno. Mislim, da je bila ta višja za manj kot en evro. Kot je pač meni znano …

Uroš Breznik

Oglasno sporočilo