Novinarska konferenca na Upravni enoti Kamnik

0
2876
Vir: Občina Kamnik; 20.februar 2015

Včeraj je na kamniški upravni enoti potekala izčrpna novinarska konferenca na kateri sta načelnik Mihael Novak, ter vodja Oddelka za upravne notranje zadeve mag. Dušan Žumer, predstavila delo Upravne enote Kamnik v preteklem letu.

Po besedah predstavnikov upravne enote je bil program dela v celoti realiziran, rezultati pa so celo presegajo postavljene cilje, kljub zmanjšanju proračunskih sredstev in izvajanju varčevalnih ukrepov, kar je pripeljalo tudi do zmanjšanja števila zaposlenih za dve delovni mesti. Z delovanjem so zadovoljne tudi stranke, na kar kaže povprečna ocena 4,77, ki je še nekoliko višja od zadnje iz leta 2012. V predstavitvi je Novak dodal, da so v preteklem letu prejeli zgolj 12 pritožb uporabnikov, ter da kamniška upravna enota sodi med najboljše tri enote v Sloveniji.

Načelnik Upravne enote Kamnik Mihael Novak

Število upravnih zadev se je glede na preteklo leto zmanjšalo za slabih 8 % in je znašalo 14.128 primerov, prav tako so opravili tudi 32.772 drugih upravnih nalog, kar je slabih 13 odstotkov manj kot v predhodnem letu. Zmanjšanje gre predvsem na račun manjšega števila registracij motornih vozil, manj vlog za izdajo gradbenih dovoljenj, izdaj osebnih dokumentov, ter drugih zmanjšanj na vseh področjih, z izjemo področja kmetijstva.

Sicer se je v upravni enoti število prebivalcev povišalo za 237 in sedaj že presega 37 tisoč, zabeležili so 444 rojstev in 260 smrti. Sklenjenih je bilo 154 zakonskih zvez, ter 3 registracije istospolnih partnerskih skupnosti. Vloženih je bilo 48 vlog za spremembo osebnega imena.

S strani oseb, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, je bilo vloženih 44 zahtevkov za povračilo škode, od tega je bilo 8 odstopljenih zaradi nepristojnosti pristojnim upravnim enotam,po ena pa zavrnjena oz. zavržena. Obravnavali so 34 vlog in izplačali odškodnine v skupni vrednosti 31.190 evrov.

Na področju orožja je 130 oseb registriralo 175 kosov orožja, 99 pa je bilo primerov odjave orožja iz registra.

Na novo je bilo registriranih 20 društev, izbrisanih pa 8. Ob koncu leta 2014 je bilo v UE Kamnik registriranih 325 društev. Izdanih je bilo tudi 48 odločb o dovolitvi javne prireditve. Pri večjih prireditvah, kot so Dnevi narodnih noš, Kmetijski sejem v Komendi, Kolesarska dirka Alpe ipd. so bile sklicane tudi ustne obravnave, vendar nobena prošnja organizatorjev ni bila zavrnjena.

Vodja Oddelka za upravne notranje zadeve mag. Dušan Žumer

Mag. Dušan Žumer je izpostavil tudi potrebo po večji informiranosti občanov, da čim prej zamenjajo vozniška dovoljenja. Na UE so namreč zabeležili negativni trend pri menjavah. Uradni rok je sicer 30. 4. 2018. Izvršenih pa je bilo skupaj 275 kazni s katerimi je bilo voznikom odvzeto vozniško dovoljenje.

Med izdanimi gradbenimi dovoljenji jih je bilo 70 odstotkov za stanovanjsko gradnjo, preostalih 30 odstotkov pa so predstavljali proizvodnji, poslovni oziroma skladiščni objekti, ter gradnja komunalne infrastrukture.

Na področju kmetijstva so zabeležili rast dopolnilnih dejavnosti, kjer je bilo izdanih 22 dovoljenj, od tega več kot polovica za dejavnost pluženja snega. Obravnavali so tudi dva obsežna komasacijska postopka, enega na območju Občine Komenda v velikosti 115 ha zemljišč, drugega pa v velikosti kar 310 ha zemljišč na stičišču občin Kamnik, Komenda in Mengeš (Drnovo). Gre za zemljišča, ki so bila vrnjena 405 lastnikom z denacionalizacijo. Sicer je bilo do konca leta pravnomočno zaključenih 670 denacionalizacijskih zadev, o štirih pa še ni bilo odločeno.

Na točki e-VEM vsako leto beležijo povečan obisk. Leta 2014 so v primerjavi z predhodnim letom opravili 15 odstotkov več storitev, je zaključil načelnik Miha Novak, ki UE Kamnik vodi vse od njene vzpostavitve leta 1995.

Besedilo in fotografije: Aleš Senožetnik

Oglasno sporočilo