Sprehod v naravi

0
3277
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 5.marec 2015

Sprehajalne poti in kolesarske steze so pri občanih vse bolj priljubljene. Predvsem zato, ker potekajo v naravnem okolju, stran od motornega prometa, hrupa in izpušnih plinov. Zgledno urejene poti na obeh straneh Kamniške Bistrice so ob vsakem vremenu in dnevnem času polne sprehajalcev, zaživela pa je tudi pot pod Šumberkom do Podrečja.

Želimo in upamo, da se bo ta pot nadaljevala ob strugi Rače do Doba, mogoče pa še naprej ob Radomlji proti Krtini in Želodniku. Ob strugi je 5 metrov širok vodni varovalni pas, zemljišče pa je pretežno javno dobro, zato bi bila izvedba poti možna brez večjih zapletov. Nudila bi izjemno prijetne sprehode v naravi.

Iz okoljevarstvenih razlogov pa imam nekaj pomislekov k predlogu bralca, da občina opremi sprehajalno pot od Repovža do glavne ceste z javno razsvetljavo. Povzročila bi dodatno svetlobno onesnaževanje, moteče in škodljivo za mnoge nočne živali, od žuželk in ptic, do netopirjev, pri katerih je že zaznati porušenje naravnega ravnovesja in upad populacije. Javna razsvetljava, ki bi se napajala iz elektro omrežja, bi pomenila nepotrebno porabo električne energije in odstopanje od prizadevanj za učinkovito rabo energetskih virov ter strošek za občinsko blagajno. Zato bi bila na izpostavljenih mestih dopustna samo razsvetljava, napajana iz solarnih panelov z naravnemu okolju prilagojeno manjšo svetilnostjo.

 Jože Nemec
Društvo za varstvo okolja Domžale-Kamnik

Oglasno sporočilo