Osrednja regijska slovesnost s podelitvijo priznanj in nagrad ob dnevu Civilne zaščite

0
2702
Vir: Občina Kamnik; 6.marec 2015

Prvi marec je mednarodni dan Civilne zaščite. Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želimo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja pri razvoju zaščite človeka in njegovega okolja.

Ob tej priložnosti je Štab Civilne zaščite za Ljubljansko regijo z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostavo Ljubljana, v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, v Festivalni dvorani Ljubljana pripravil osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj Civilne zaščite za leto 2015. V imenu Občine Kamnik sta se slovesnosti udeležila poveljnik Civilne zaščite Občine Kamnik mag. Matjaž Srša in prejemnica srebrnega znaka Civilne zaščite, namestnica poveljnika Civilne zaščite Občine Kamnik Brigita Vavpetič.

Z namenom pospeševanja varstva pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami je bila 1. marca 1972 ustanovljena Mednarodna organizacija Civilne zaščite – ICDO. Generalna skupščina je kasneje, leta 1990, ta dan določila za dan Civilne zaščite. Ob dnevu Civilne zaščite se zahvalimo tistim reševalcem, organizatorjem in izvajalcem, ki so v preteklem letu učinkovito opravili naloge zaščite in reševanja med naravnimi in drugimi nesrečami. Podeljena so priznanja in nagrade Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Med dobitniki priznanj in nagrad so bile tudi Kamničanke in Kamničani:

  • zlati znak Civilne zaščite, ki se podeljuje za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, je prejela Gasilska zveza Kamnik, ki letos praznuje 60. letnico aktivnega delovanja,
  • srebrni znak Civilne zaščite, ki se podeljuje za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju ter krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, je prejela namestnica poveljnika Civilne zaščite Občine Kamnik Brigita Vavpetič,
  • bronasti znak Civilne zaščite, ki se podeljuje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, pa so prejeli član PGD Šmarca Miro Jegovnik, član PGD Kamnik Jože Janežič in podpredsednik Društva GRS Kamnik Matjaž Ravnikar.

Vsem nagrajenkam in nagrajencem iskreno čestitamo!

Fotografije: Damijan Radman, PGD Šmarca

 

Oglasno sporočilo