Odprtje uvoza Snovik

0
2911
Vir: Občina Kamnik; 14.marec 2015

V petek, 13. marca popoldan je župan Marjan Šarec skupaj s podžupanoma Igorjem Žavbijem in Matejem Slaparjem, predsednikom Krajevne skupnosti Srednja vas Damijanom Zdovcem in direktorjem Term Snovik Ivanom Hribarjem uradno odprl nov, preglednejši in predvsem varnejši priključek za Terme Snovik. Dogodka so se poleg krajank in krajanov udeležili tudi v.d. direktorja Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik Franci Kramar, izvajalci, podizvajalci in nadzorniki.

Občina Kamnik je jeseni leta 2014 izvedla rekonstrukcijo priključka lokalne ceste Potok – Snovik. Izvedena je bila prestavitev lokalne občinske ceste, rekonstrukcija državne ceste R2-414, izvedena so bila rušitvena dela objektov na trasi nove lokalne ceste, gradnja podporne konstrukcije iz kamnite zložbe, gradnja nove javne razsvetljave in prestavitev ter zaščita telekomunikacijskih vodov in lokalnega vodovoda.

Nov priključek za Terme Snovik se je izvedel na lokaciji 55 metrov pred obstoječim in se je na dolžini 170 metrov priključil na obstoječo traso lokalne ceste proti Termam Snovik. Pod pobočjem se je izvedla gradnja podporne konstrukcije iz kamnite zložbe v dolžini 60 metrov, da bi bili posegi v zasebna zemljišča čim manjši. Na podlagi izvedenega javnega naročila je bil za izvedbo del izbran izvajalec CVP inženiring d.o.o. iz Ljubljane. Vrednost investicije je znašala približno 250.000 evrov, ki jo je v celoti financirala Občina Kamnik. Dela so bila dokončana v pogodbenih rokih in so trajala od sredine septembra do konca novembra 2014.

Zbrane je najprej pozdravil župan Marjan Šarec, ki je v svojem govoru poudaril pomembnost nove pridobitve za krajanke in krajane. »Na nov uvoz Snovik smo resnično dolgo čakali. Pohvalil bi rad vse svetniške skupine v Občinskem svetu, to je skupen projekt, nihče ni nasprotoval tej investiciji, vsi smo se strinjali, čeprav smo težko zbrali potrebna sredstva. Morda bi jih v prejšnjih obdobjih lažje. Terme Snovik kot turistična destinacija si zaslužijo tak uvoz, tudi s stališča prometne varnosti je bilo to več kot potrebno.

Turisti so imeli težave pri uvozu za Terme, da ne omenjam šolskega avtobusa. Za konec bi se rad zahvalil vsem tedanjim svetniških skupinam, ekipi na Občini Kamnik, ki je pripravila razpis, izvajalcem, ki so vložili velik napor, da danes lahko odpiramo nov priključek. Spoštovani krajanke, krajani, cenjeni gostje, želim vam, da bi cesta služila svojemu namenu, brez nesreč, da bodo otroci varno stopali po njej in da se bo čim več gostov vračalo v Terme Snovik ter v to prelepo dolino.«

Tem besedam se je pridružil tudi direktor Term Snovik Ivan Hribar, saj nov uvoz igra poglavitno vlogo za goste, ki prihajajo v najvišje ležeče terme. Pred blagoslovitvijo novega priključka, ki jo je izvedel župnik Simon Lorber, pa se je predsednik Krajevne skupnosti Srednja vas Damijan Zdovc posebej zahvalil krajankam in krajanom za potrpežljivost v času del.

V kulturnem programu so nastopili harmonikar Matej Traven in Otroški pevski zbor Osnovne šole Šmartno v Tuhinju.

Oglasno sporočilo