Odgovor Ministrstva za zdravje glede ukinitve nujne medicinske pomoči v Kamniku

0
2843
Vir: Občina Kamnik; 18.marec 2015

Po malce manj kot mesecu dni smo včeraj na Občino Kamnik prejeli odgovor Ministrstva za zdravje, Direktorata za zdravstveno varstvo, glede ukinitve nujne medicinske pomoči v Kamniku.

Spomnimo, da se je župan Marjan Šarec skupaj z direktorjem Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik dr. Sašem Reboljem in direktorjem CIRIUS-a Goranom Pavličem v sredo, 25. februarja 2015, udeležil sestanka na Ministrstvu za zdravje, kjer je izpostavil ogorčenje nad pobudo vlade po ukinitvi nujne medicinske pomoči v Kamniku. Poudaril je, da se lokalne skupnosti med seboj ne morejo primerjati, tudi zaradi razgibanosti terena, prav tako pa je poudaril nesmiselnost ukinjati nekaj, kar dobro deluje, kar nujna medicinska pomoč v Kamniku, zagotovo, navsezadnje pa se pogovarjamo o človeških življenjih. »Papir lahko prenese marsikatero besedo, a tukaj se pogovarjamo o življenjih in ekipe na terenu vam lahko povedo, da je občina razgibana in marsikje težko dostopna. Zato vidim ukinitev nujne medicinske pomoči v Kamniku kot velik nesmisel,« je še dodal župan.

Včeraj pa smo prejeli zapisnik omenjenega sestanka. Kot so zapisali, v letu 2015 ne bo prišlo do sprememb, do reorganizacije pa bo prišlo, ko bo dosežen pogoj, da bo mreža ekip zagotavljala najmanj takšno kakovost storitev NMP ter boljšo odzivnost, kot je danes na celotnem območju Slovenije oziroma na posameznih območjih, saj se z novimi rešitvami organiziranja NMP želi doseči bolj enakopravno obravnavo pacientov v okviru službe NMP na celotnem področju Slovenije.

Za konec zapisnika pa so zapisali, da so župan Občine Kamnik Marjan Šarec in ostali prisotni na sestanku poudarili, da ne bodo dovolili, da se v njihovi občini kakorkoli poslabša nivo NMP.

Zapis sestanka

med predstavniki občine Kamnik ter Ministrstva za zdravje z dne 25. 2. 2015 v pisarni direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko na Ministrstvu za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

Tomaž Glažar (v. d. generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko na Ministrstvu za zdravje) in mag. Dušanka Petrič (vodja Sektorja za razvoj zdravstvenega varstva na Ministrstvu za zdravje) sta prisotnim pojasnila kako bodo začeli delovati urgentni centri v letu 2015. Tudi na osnovi predloga Odbora za osnovno zdravstvo na Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, naj bi se v letu 2015 enote PHE in C enote, ki delujejo ob ali v zgradbah, kjer bodo zgrajeni urgentni centri, fizično preselile v urgentne centre (v nadaljevanju: UC), organizacijsko pa naj bi ostale pod upravo zdravstvenih domov. Istočasno naj bi se v UC preselile tudi bolnišnične urgentne enote. V UC se bo vzpostavil Manchesterski sistem triaže in začela se bosta postavljati oba dispečerska centra. Za ostali del mreže nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju: NMP) v letu 2015 ne bo sprememb, razen tega, da se bodo morale ekipe NMP odzivati po nalogu dispečerskih centrov, če bo potrebno tudi na območja sosedov. V drugi polovici marca 2015 bo šel v javno obravnavo novi Pravilnik o NMP. Pravilnik bo predvidel prehodno obdobje do celotne uveljavitve predlaganega pravilnika in bo trajalo nekaj let. Ob tem bodo tudi organizirani regionalni razgovori s predstavniki lokalnih skupnosti in direktorji zdravstvenih zavodov. Predvidoma aprila bo ministrstvo organiziralo posvet na temo izvajanja službe NMP, kamor bodo vabljeni izvajalci te službe.

V naslednjih letih bo prišlo do organizacijske integracije primarne in sekundarne NMP v okviru UC. Prav tako se predvideva ločitev službe NMP od dežurne službe v zdravstvenih domovih. Za to bo potrebno povečati mrežo in število zdravnikov na primarni ravni, hkrati pa zagotoviti ustrezno število urgentnih in družinskih zdravnikov, ki bodo delovali v mreži NMP. Ekipe NMP bodo ostale na terenu in sicer v okviru Satelitskih urgentnih centrov, nujnih reševalnih vozil in reanimobilov. Mreža ekip bo zagotavljala najmanj takšno kakovost storitev NMP ter boljšo odzivnost, kot je danes na celotnem območju Slovenije oziroma na posameznih območjih.

Dokler ne bo dosežen ta pogoj, ne bo prišlo do organizacijske spremembe v lokalnih skupnostih. To velja tudi za občino Kamnik. Z novimi rešitvami organiziranja NMP se želi doseči bolj enakopravno obravnavo pacientov v okviru službe NMP na celotnem področju Slovenije.

Istočasno z reorganizacijo službe NMP morajo potekati tudi aktivnosti ministrstva za krepitev primarne ravni, kar je tudi ena od prioritet Vlade RS. S krepitvijo primarne ravni pričakujemo bistveno izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, predvsem na ruralnem območju. To bomo dosegli s širitvijo referenčnih ambulant, boljšo patronažno službo in z zagotavljanjem večjega števila zdravnikov.

Župan Občine Kamnik g. Marjan Šarec in ostali prisotni so na sestanku poudarili, da ne bodo dovolili, da se v njihovi občini kakorkoli poslabša nivo NMP.

Oglasno sporočilo