Pogled iz občinske klopi Občine Domžale: Proračun in mladi

0
2923
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 29.marec 2015

Tokratno sejo občinskega sveta je seveda zaznamovalo sprejemanje proračuna za leti 2015 in 2016. Prvo branje je že bilo opravljeno v januarju tokrat pa smo imeli pred sabo končno verzijo proračuna.

Od prvega predloga je bila glavna razlika predvsem na strani prihodkov saj je bil v med času dosežen dogovor med Vlado Republike Slovenije in Združenjem občin o zmanjšanju glavarine in sicer praktično za en milijon evrov. To pa je glavni vir prihodkov občine. Zato so bile tudi spremembe v proračunu potrebne.
Občina z dviganjem prispevkov za socialo ohranja socialno varnost občank in občanov in to je vsekakor pozitivno. Tisto kar moti v proračunu je, da več ali manj ohranja trenutno stanje, ne polaga pa nikakršni temeljev za kakršnekoli spremembe.
Ker je običajno stališče župana, da ne more posegati na področje gospodarstva, se tudi v resnici v velikem loku izogiba tega področja. Imamo cono Želodnik, ki je sama po sebi nedorečena in glede na vse kar se tam dogaja bo še veliko Kamniške Bistrice preteklo, da bo izpolnila svoj namen.
Naloga občine ni, da postavlja tovarne, podjetniške inkubatorje ali turistične kmetije. Ima pa občina možnost, da osmisli pogoje ali določi okvir v katerem ima določena panoga v naši občini možnosti za dolgoročen razvoj. In tega v tem proračunu ni. Kot tega tudi ni bilo v prejšnjem.
Podobna zgodba je tudi na drugih področji, kjer pa bi občina lahko bolj dejavno posegla v dogajanje. Ve se, da je domžalska mladina in s tem mislim tako na študente kot tudi dijake, praktično prisiljena vezati svoje družbeno življenje na Ljubljano.
V Domžalah imamo Center za mlade, ki pa je omejenega dosega in je bolj namenjen osnovnošolski mladini. Pred leti smo že imeli Mladinski center vendar se zadeva nekako ni obnesla. Razlog je bil seveda v kadrovski izbiri vodstva. Ali zato ne bomo več imeli MKC (Mladinski kulturni center) v našem mestu? Tako hitro vržemo puško v koruzo? Upam, da ne. Mislim, da to ni nemogoča misija, da se uredi prostor, kje bi bilo druženje mladine možno. Drugače jim ne dajemo drugi možnosti, kot obiskovanje lokalov in podobno. Slišim že, da mladi imajo dokaj enostavno rešitev, le voljo in podporo vodstva in lokalnega okolja potrebujejo!
Strinjam se z besedami župana, da je bilo tokratno sestavljanje proračuna zahtevna naloga glede na dejstva, ki sem jih opisal že na začetku. Problem je, da smo do sedaj ob vsakem proračunu v preteklih leti poslušali enako pesem. Denarja ni in se ne da. In ko to slišiš prvič še verjameš, drugič že dvomiš tretjič pa si prepričan, da gre samo še za pomanjkanje vizije in volje.

Uroš Breznik, SD, občinski svetnik

Oglasno sporočilo