6. Seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
2181
Vir: Občina Domžale 22.maj 2015

V četrtek, 21. maja 2015, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 6. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil mag. Lovro Lončar.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 5. seje z dne, 23. aprila 2015, ter naslednji dnevni red:

1. Volitve in imenovanja
– Izdaja soglasja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Domžale

2. Obravnava in sprejem Odloka o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov za območje občine Domžale – prva obravnava

 3. Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale – prva obravnava

4. Seznanitev z dosedanjimi aktivnostmi za pridobitev kohezijskih sredstev in gradnji garažne hiše Center Domžale P+R in sprejem cenika parkiranja v garažni hiši Center Domžale P+R

5. Obravnava in sprejem Pravilnika o spremembah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin

 6. Vprašanja, pobude, predlogi
1. Volitve in imenovanja

Občinski svet Občine Domžale je izdal soglasje k imenovanju Janeza Svoljška, dr. med. spec., Ulica 7. avgusta 38, 1233 Dob, za direktorja Zdravstvenega doma Domžale.

2. Obravnava in sprejem Odloka o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov za območje občine Domžale – prva obravnava

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov za območje občine Domžale v prvi obravnavi.

3. Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale – prva obravnava

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za zaščito in reševanje v prvi obravnavi.

Prav tako so občinske svetnice in svetniki sprejeli dodatni sklep na predlog občinskega svetnika Uroša Breznika, naj župan pred sprejemom odloka, Občinskemu svetu predloži poslovni načrt javnega zavoda, ločeno po prihodkih in odhodkih za javno službo in dejavnost na trgu.

4. Seznanitev z dosedanjimi aktivnostmi za pridobitev kohezijskih sredstev in gradnji garažne hiše Center Domžale P+R in sprejem cenika parkiranja v garažni hiši Center Domžale P+R

Občinski svet Občine Domžale je sprejel cenik parkiranja v garažni hiši center Domžale P+R.

5. Obravnava in sprejem Pravilnika o spremembah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Pravilnik o spremembah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin. Prav tako Občinski svet Občine Domžale pooblašča Statutarno-pravno komisijo, da določi prečiščeno besedilo Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin.

7. Vprašanja, pobude in predlogi

Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali:
Uroš Breznik /SD/, Matej Oražem /Lista Reza/, Marija Pukl /DeSUS/, Robert Pečnik /SMC/ in Alenka Oldroyd /Lista Reza/.

Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja. Prav tako tam najdete celotno gradivo seje Občinskega sveta Občine Domžale.

Oglasno sporočilo