Pogled iz občinske klopi Občine Domžale: Dober tek in na zdravje

0
2984
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 23.maj 2015

Prazniki in proslave so mimo, nas pa čaka nova seja občinskega sveta. Ena izmed točk je tudi potrditev cenika parkiranja v garažni hiši Center Domžale P + R kot je je njeno uradno ime. Mislim, da ni Domžalčana, ki ne bi opazil, da na prostoru bivšega Kuriva Domžale raste nova garažna hiša. Vse lepo in prav.

Dejstvo je, da če malo bolje pogledamo po mestu vidimo, da je problem s parkirnimi mesti vsekakor precejšen. Na primer “notranje dvorišče” med Ljubljansko cesto, ulico Matije Tomca (stolpnice) in SPB-2 je vsekakor primer, kakšna prometna in s tem urbanistična politika ne bi smela biti. Tam enostavno ni prostora za nič drugega kot avtomobile.

Drugi tak primer pa je SPB-1, ki pa je začasno rešen saj je občina pred leti uredila prostor ob železniški progi in na ta način omogočila dodatna parkirna mesta. Dejstvo pa je, da ima ta prostor občina v najemu in sicer do 2020 in ocene so, da bodo Slovenske železnice ali hotele ta prostor nazaj ali pa bo občina morala plačevati nadomestilo. V vsakem primeru parkiranje tam ne bo več brezplačno.

Ob dejstvu, da tudi TUŠ razmišlja o spremembi režima na makadamskem parkirišču je jasno, da prihaja do sprememb, ki nas bodo vse skupaj prisilile, da se tovrstne problematike lotimo bolj načrtovano, da ne uporabim besede strateško.

Na tej osnovi je bil sprejet sklep o graditvi garažne hiše. Resnici na ljubo je potrebno povedati, da ta sklep ni sprejel Občinski svet Domžale, temveč smo bili občinski svetniki s strani občine postavljeni pred dejstvo. Vodstvo občine je samo sprejelo sklep. To je milo rečeno nenavadno saj govorimo o investiciji v vrednosti 2,2 milijona evrov. Treba je priznati, da predvidena sredstva Evropske unije znašajo 1,5 milijona evrov. Pogoj za to je, da je pet let parkirišče P + R (park and ride – parkiraj in odpelji).

Tisto kar je sporno pri vsem skupaj je, da se ocenjuje, da bo garažna hiša poslovala negativno, kar pomeni, da bo občina pokrivala izgubo.

Mogoče še večji problem pa je, da garažna hiša in ta celotna investicija ne rešuje problema. Pričakovati bi bilo, da se uredi celotno prometno vozlišče na enem mestu. Tako pa imamo sedaj avtobusno postajo na enem koncu, železniška postaja je na drugem, garažna hiša pa na tretjem. Minimalno kar bi bilo potrebno narediti je, da bi se glavna avtobusna postaja premaknila h garažni hiši in da bi težili k temu, da se v srednjeročnem obdobju tudi železniška postaja pomakne bližje. Na ta način bi dobili prometno vozlišče v centru mesta. No, kolikor vem, nič takega ni v načrtu. Mislim, da gredo stvari v Domžalah v smer, da bomo v nekaj letih vsi plačevali parkirna mesta. Bomo videli.

Na koncu pa še ena cvetka. Na tokratni seji občinskega bomo sprejemali spremembe Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin. No to samo po sebi ni nič takega, če se ne bi notri prikradla majhna sprememba. Do sedaj smo svetniške skupine lahko koristile ta sredstva za pisarniški material, kot je papir ali kartuše za tiskanje in podobno. Sedaj pa imamo predlog župana, da se to razširi še na reprezentančne stroške. Kar po domače pomeni, gostilniške storitve. Človek ob tem sploh ne ve kaj bi rekel. Mogoče samo “Dober tek in na zdravje”.

Uroš Breznik, SD, občinski svetnik

Oglasno sporočilo