Pogled iz občinske klopi Občine Domžale: Občina brez resne strategije za gasilce

0
2618
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 5.junij 2015

S prevzemom Heliosa, največjega podjetja v Domžalah, so se odprla mnoga vprašanja, ki prej niso bila trajnostno urejena. Vsi poznamo kolobocije okoli košarke. Najprej ne bi imeli nič s tem, potem pa … Očitno se je ta “problem” rešil. Vsaj za sedaj. Drugi problem, ki se je pojavil s prevzemom pa so seveda gasilci in s tem povezana požarna varnost v Domžalah in okolici.

Center požarne varnosti (CPV) je dolga leta deloval v okviru podjetja Helios, ki ga je v veliki meri tudi financiralo. Seveda s pomočjo občine Domžale ter ostalih okoliških občin. Pomemben vir financiranja je bil tudi DARS, saj je bila to poklicna gasilska brigada, ki je med drugim skrbela tudi za avtocestni odsek od Blagovice do Vranskega z vsemi predori, kar samo priča o visoki usposobljenosti domžalskih gasilcev.
No, s prevzemom Heliosa pa je začel položaj CPV postajati nejasen. Pol uradne informacije, ki se jih je dalo ujeti, so nakazovale, da bo novi lastnik CPV enostavno zaprl oziroma zadržal samo število gasilcev, ki jih potrebuje za lastne potrebe. Odveč je povedati, da bi bila to prava katastrofa za občino Domžale. Komunikacija med novimi lastniki in županom je bila slaba, v resnici je dolge mesece sploh ni bilo. Prihajalo je tako daleč, da se je število poklicnih gasilcev dejansko začelo zmanjševati. Dolgo časa smo opozarjali vodstvo občine, da je potrebno ta gordijski vozel rešiti, saj si občina ne more privoščiti ohromljeno požarno varnost.
Potrebno je vedeti, da ima občina Domžale v letošnjem proračunu za protipožarno varnost namenjenih 670.000 evrov, od tega je bilo planirano oz. je planirano 300.000 za delovanje CPV. Ostali del pade za nakup opreme in delovanje prostovoljnih gasilskih društev.
Na zadnji seji občinskega sveta pa smo dobili predlog o ustanovitvi javnega zavoda center za zaščito in reševanje Domžale. Kar seveda ni nič narobe, če bi poleg dobili informacije o načrtovanem delovanju Centra. S tem mislim na poslovni načrt, ki bi dal odgovore, kako bo center posloval, kakšne bo imel odnose z dosedanjim nosilcem te dejavnosti v Domžalah (CPV), kako bo z okoliškimi občinami, katera podjetja bodo uporabljala njihove storitve itd. Predvsem pa bi moral dati odgovor, kakšna bo njegova finančna struktura.
Nič od tega nismo dobili. V potrditev smo dobili samo sklep o ustanovitvi Javnega zavoda, ki bo občane stal 30.000 evrov. Nič drugega. Človek bi pričakoval, da bo na seji občinskega sveta hudič. Občina s tem namreč prevzema dolgoročne obveznosti za financiranje projekta brez jasne strategije kaj in kako. Kot da kaj takega v Domžalah še nismo videli.
Pa da se razumemo. Nismo nasprotovali gasilcem niti proti javnemu zavodu. Nasprotovali smo načinu dela, da smo se občinski svetniki prisiljeni odločati o stvareh brez jasnih informacij in tako na palec. Tak način dela nas lahko pripelje v situacijo, da bomo čez nekaj let gledali en drugega in se spraševali, zakaj so stroški vedno večji. Po toči zvoniti je prepozno.

Upam, da bo projekt javnega zavoda uspešen in da bomo imeli občani zagotovljeno požarno in tudi siceršnjo varnost še naprej.

Uroš Breznik, SD, občinski svetnik

Oglasno sporočilo