Pogled iz občinske klopi Občine Domžale: Občinski svet tako in drugače

0
3608
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 21.junij 2015

Počasi se zaključuje prvo polletno obdobje delovanja občinskega sveta v novi sestavi. Način dela se je počasi postavil in s tem so se pokazale tudi aktivnosti posameznih svetniških skupin kot tudi občinskega sveta kot celote.

Iz tiskane izdaje časopisa!

V juniju bomo imeli letošnjo 5. sejo občinskega sveta, kar kaže na to, da je bilo potrebno sprejeti kar nekaj odlokov in to kaže tudi na aktivnost župana in občinske uprave. Med pomembnejše odloke vsekakor lahko prištejemo proračun za leti 2015 in 2016.

Druga pomembnejša odločitev občinskega sveta pa je bila ustanovitev javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale. No, potem pa se ustavi. Ostale zadeve, ki smo jih sprejemali, so bile več ali manj popravki kakšnih preteklih odlokov ali pa razna imenovanja in programi. Kakšnih drugih večjih zgodb ni bilo. In jih ni videti.

Zanimivo bi bilo primerjati čas trajanja občinskih sej s preteklimi mandati. Prepričan sem, da so “naše” seje najkrajše. In to ne samo zaradi vsebine, ki je pred nami, temveč tudi zaradi tega, ker večina svetnikov ne razpravlja praktično o ničemer. Lepo mirno posluša in to je to.
S tem ne mislim, da se ne odločajo. Seveda se. Z glasovanjem. To pa je praktično tudi vse, kar večina naredi. Nekdo bi rekel, saj to je vendar najpomembnejše. Res je, vendar sem bil vedno mnenja, da kdor je demokratično izvoljen v katerikoli organ, ima pravico in dolžnost zastopati lastno mnenje o problematiki. Včasih imam občutek, da večina lastnega mnenja nima.
Mogoče je razlog tudi v sami sestavi sveta, saj še nikoli do sedaj ni bila tako močno zastopana ena stranka. Seveda županova LTD, ki ima skoraj polovico vseh članov občinskega sveta.

Ko se pogovarjam z župani in svetniki iz drugih občin, so vsi po vrsti presenečeni, ker v Domžalah občinskega sveta ne vodi župan, temveč pooblaščeni svetnik župana, bivši podžupan mag. Lovro Lončar. In predlogov odlokov ne zagovarja župan, ampak direktor občinske uprave in vodje oddelkov na občini. Tako se zgodi, da se na celi seji župan niti enkrat ne oglasi. Predlagatelj odlokov je uradno župan.
No, da sem še bolj plastičen. V Domžalah imamo dve podžupanji. Obe skupaj sta na vseh sejah v tem mandatu nastopali največ trikrat. Uganete, katera večkrat?

Uroš Breznik, SD

Oglasno sporočilo