Imenovanje Leona Kedra za direktorja družbe Velika planina d.o.o.

0
2538
Vir: Velika planina d.o.o.; 6.julij 2015

Tričlanski Nadzorni svet družbe Velika planina, d.o.o. je za direktorja družbe Velika planina, d.o.o. soglasno imenoval Leona Kedra, dosedanjega vršilca dolžnosti direktorja družbe Velika planina, d.o.o..

Kandidat je v prijavi in v razgovoru predložil najboljšo vizijo, ki odraža realno stanje družbe in družbi omogoča nadaljnji razvoj. Pri izboru se Nadzorni svet ni omejil le na njegovo vizijo poslovanja družbe, temveč ga je ocenjeval tudi na podlagi dosedanjega enoletnega dela v družbi ter glede na sodelovanje z ostalimi deležniki na planini in v okolju.

Mnenje Nadzornega sveta družbe je, da je Leon Keder od prihoda v družbo, sredi julija 2014, do konca leta uspešno reorganiziral družbo, optimiziral delovne procese, občutno znižal stroške poslovanja ter pokazal veliko mero samoiniciativnosti in podjetnosti, pri tem pa vseskozi deloval tvorno in povezovalno z ostalimi deležniki v okolju.

Prva polovica poslovnega leta 2015 je bila prvi pravi pokazatelj uspešnosti dela družbe pod vodstvom Leona Kedra. Družba je tako v prvem polletju zabeležila več bruto prihodkov kot v letih 2012, 2013, 2014 ter več prepeljanih potnikov, kljub temu, da sedežnica, ki zelo vpliva na število potnikov, ni delovala.

V razgovoru je Leon Keder Nadzornemu svetu predložil tudi pisma podpore lokalne skupnosti, v katerih ga podpirajo pri nadaljnjem delu kot direktorja družbe. Gospod Keder je tako predložil 20 podpor. Med drugimi so ga pisno podprli tudi Zavod za turizem in šport v občini Kamnik, Pašna skupnost Mala planina, nekateri gostinski in turistični ponudniki v dolini Kamniške Bistrice skupaj s Turističnim društvom Kamniška Bistrica, Planinsko društvo Domžale za Domžalski dom, PD Bajtar Velika planina in nenazadnje tudi zaposleni v družbi.

Nadzorni svet družbe se je s podporami seznanil in ugotovil, da vse podpirajo kandidaturo gospoda Kedra, kar je tudi pomembno za nadaljnje pozitivno delovanje družbe v okolju, v katerem je prisotna.

Izbrani kandidat, Leon Keder, se je uspešno dokazal tudi pri projektu obnove sedežnice Šimnovec. Obnova se te dni zaključuje in ne bo presegla načrtovanih finančnih okvirjev. Izpostavili bi tudi uspešno izpeljan projekt prenove Gostilne Pod žičnico ter vpeljavo računalniškega vodenja in naročanja hrane in pijače, s katerimi so v gostinstvu znižali stroške in povečali prihodek.

Zgoraj navedeni razlogi so botrovali soglasni odločitvi Nadzornega sveta družbe, da g. Kedru podeli mandat za vodenje družbe v naslednjih štirih letih.

Vir: Velika planina

Oglasno sporočilo