8. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
2641
Vir: Občina Domžale 23.september 2015

V četrtek, 17. septembra 2015, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 8. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil mag. Lovro Lončar.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 7. seje z dne, 18. junija 2015, ter naslednji dnevni red:

1. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Domžale-prva obravnava

2.Obravnava in sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »Jarčeva ulica« – prva obravnava

3.Obravnava in sprejem Sklepa o dovolitvi odpustov dolgov v skladu z Zakonom o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov-hitri postopek

4.Vprašanja, pobude in predlogi

1. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Domžale-prva obravnava
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale v prvi obravnavi.

2. Obravnava in sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »Jarčeva ulica« – prva obravnava
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »Jarčeva ulica« v prvi obravnavi.

3. Obravnava in sprejem Sklepa o dovolitvi odpustov dolgov v skladu z Zakonom o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov-hitri postopek
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep, da vrtca in osnovne šole (upniki), katerih (so)ustanoviteljica je Občina Domžale v skladu z Zakonom o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov lahko odpustijo dolg do višine 100,00 € na posameznega dolžnika.

Občinski svet Občine Domžale je podal pobudo organom JP CČN, d.o.o. in JKP Prodnik, d.o.o., da pristopi k postopku odpisa dolgov do višine 100.00 €.

4. Vprašanja, pobude in predlogi

Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: mag. Tomaž Deželak /SDS/, Matej Oražem /Lista Reza/, Alenka Olroyd /Lista Reza/, Peregrin Stegnar/NSi/, Robert Pečnik /SMC/, Uroš Breznik /SD/, Damjana Korošec /LTD/, Robert Hrovat /SDS/ in Maksimiljan Karba /LTD/.
Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja. Prav tako lahko na občinski spletni strani poiščete celotno gradivo seje Občinskega sveta Občine Domžale.

Foto: Vido Repanšek

 

Oglasno sporočilo